vojny mafie

..v klanoch mafie naprieč zemeguľou sa z času na čas stane že brat strelí do huby brata, alebo matka dcéru.

..deje sa to preto, lebo vojny mafie sú vojnami občianskymi, a mafiáni sú občanmi občianského štátu, ktorý ich, ale nechráni samých pred sebou. tam kde štát je zlotrilý mafia má ruky. ekonotrestná činnosť je tradíciou, ktorá prechádza z otca na synátora.

 

 

 

Je na tom Rusko skutečně tak hrůzně, jak propaganda tvrdí? Budete v šoku: grafy, čísla a důkazy. Máme se totálně svázat se západem?

“ Zveřejněno: 14. 12. 2018 8:27

Politici a mnozí rádoby ekonomové se předhánějí, kdo zvedl HDP, kdo zadlužil zem a jak úžasně
na tom jsou USA a vládnou světu, jak zoufalí jsou Rusové, jak je na tom Čína, zatímco ty skutečná
a jasně prokazatelná hodnocení veřejnost nezná. Dokonce ani většina netuší, že něco takového je.
A ekonomové? Pouze pár jich ví, o čem je řeč. Pokusím se predikci vývoje na přesných, skutečně
změřitelných podkladech předložit. Petr Pokorný

Všimli jste si, že jsme údajně v nejbohatší době a přitom je milion občanů v exekuci? Všimli jste si
údajů, že nečekaný výdaj 10 000 Kč je pro třetinu občanů velký problém? Rusko je nám
vykreslováno jako stát hladomoru, zemljanek a negramotů. Ale ono je vše jinak. Už třeba první
tabulka „Světové banky“ vám ukáže skutečný stav a tím i stav naší propagandy
veřejnoprávně zakotvené snad i Ústavou jako za totality.

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 1 z 9

Úvod

Profesor Milan Zelený:

Degenerace „české“ ekonomiky nastala

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Česká ekonomika byla loni v dubnu zařazena mezi rozvojové země, protože hrubý
národní produkt (HNP) je dlouhodobě nižší než hrubý domácí produkt (HDP). Tudíž nemáme
kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která
nám nepatří. Rozvinuté ekonomiky mají HNP vyšší než HDP, rozvojové ekonomiky mají HDP
vyšší než HNP. „Česká“ ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože
HNP je dlouhodobě nižší než HDP. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří,
ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří.
Toliko přesná definice napasaná panem profesorem pro Roklen.cz.

Řekněme si rovnou, že grafy jsou převážně z konce roku 2017. Ale jsou jasně čitelné a zpracované
tak, aby běžný uživatel z nich poznal skutečný stav a především trend, což se samozřejmě odráží
na agresivitě USA, na dalších a dalších výhrůžkách a ač předkládám ryze ekonomickou část, je z
grafů jasné, proč nám šílení vojenští stratégové NATO předkládají vize, které jsou zločinem,
nikoliv soupeřením ekonomickým dle největšího světového ekonoma Adama Smitha sepsaném v
„Bohatství národů“.

Pan profesor přesně popsal ukazatel HNP. A to je základ porovnání. Další tabulky dokazují, proč
USA už nejsou a nebudou hegemonem, ale naopak zoufalým topícím se plavcem, bojujícím o
život. Prosperitu USA totiž podráží strašný dluh a pokud USA nevyprovokují třetí světovou válku
přepadením Ruska a zničením planety Země, už prostě mají jedinou možnost: zrušit většinu
základen, přestat provokovat vojenským běsněním, vyházet generály NATO, vyhrnout si rukávy a
začít znovu od píky: vrátit se k trhu a dřít a dřít. Se současnou nadutostí je už svět nebere, nebude
brát a jak vidno oprávněně.

První graf ze Světové banky sice ukazuje sílu USA, ale je zde vidět jasný trend.
(Rusko, Čína a Indie šlapou společně, zatímco USA jsou ve spolupráci s Německem
a Evropou, která těžce dýchá a je přeregulovaná.)
Dále si všimněte nás a Ukrajiny. Zajímavé posouzení dokazuje, že jsme montovna a zakázky jsou
pouze díky tištěním umělých peněz. (kvantitativního uvolňování)

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 2 z 9

Graf ukazuje, o kolik je Rusko zdánlivě slabší

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 3 z 9

Mnohé samozřejmě překvapí, proč píši o Rusku jako globálnímu hráči, přestože
Čína v HNP je již dnes premiantem. Za prvé má Rusko obrovské nerostné bohatství, na
které sankcemi útočí USA. Ale ještě důležitější: stalo se nejvěším vývozcem zemědělské produkce
a je už na druhém místě ve vývozu zbraní s nejvyššími technologickými komponenty! A navíc má
dramaticky nižší kurz, což mu i přes sankce dovoluje akcelerovat vývoz. A i další tabulka přesně
ukazuje, proč USA šílí, přestože měly ještě nedávno komparativní výhodu: dluhy USA drtí a
ztrácejí dech. Navíc dolar je příliš silný a Rusko s Čínou a Indií se od něj odvrací. Prostě dolar
nemá hodnotu, do které se politicky pasuje.
Zde je důkaz

Opět si všimněte trendu. Navíc ten dluh USA je v dolarech, Ruska v rublech, protože mnohé
zahraniční dluhy muslelo Rusko v roce 2015 pod sankcemi v dolarech splatit a opět je to
paradoxně nyní výhoda. Tudíž ta prosperita USA je založena na dluhu a to USA
decimuje. (A opět o západní, hlavně jižní Evropě ani nemluvě)

Někteří ekonomové na Wall Street zlehčují situaci USA tím, že mají obrovské zásoby zlata,
zatímco Rusko je v bídě. Ale asi mnozí zaznamenali, že jak Rusko, tak Čína tento deficit prudce

stahují. Na porovnání další grafy.

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 4 z 9

A zde Ruska – ale trend je opět jasný a pokračuje bez zadlužování
Letošní nákupy zlata ruskou centrální bankou budou rekordní a již překonaly rok 2017.
V loňském roce přidala ruská centrální banka do svých rezerv rekordních 224 tun (cca 7 201 877
Oz), letošní cíl se očekával přes 200 tun, což již bylo dosaženo. Říjen 2018 přinesl překonání
loňského rekordu a v říjnu vzrostly rezervy na 227 tun (cca 7 298 331 Oz). (A to jsou na Rusko

stále prováděny sankce)

Další zajímavá tabulka je tím, že se můžeme poučit i my. Místo, abychom dnes spláceli dluhy, je
zločinem rozhazovat peníze plošně. Podíváte li se pozorně, většina států v ní má velké
domáci, nikoliv dovezené problémy. Francie v plamenech, Belgie, Řecko, Portugalsko mají
těžké problémy, v Japonsku se dramaticky zastavila ekonomika nyní , Španělsko v krizi, v
Jordánsku je dokonce hladomor a mezi nimi USA. Děsivý pohled. Kanada balancuje. To je ta

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 5 z 9

západní prosperita, do které nás tlačí?

A přesně proto USA chtějí válčit a žádají navýšení peněz v NATO

Kam zmizela západní prosperita? Utopila se v dluzích!
A to je ten největší průšvih, jasně definovatelný! Propaganda z Bruselu volá, jak jsme v nejbohatší
a nejúžasnější době, Trump volá Amerika first, ale skutečnost je jiná. USA těžce soupeří s
Bhútánem a Jamajkou v zadlužení. Smutné, kam se USA dostaly.

Proč se stala Česká republika rozvojovou zemí dle světové banky?
Je to o kvalitě lidí a nekvalitě vedení, kdy nejsme schopni přibrzdit systém, když nás západ vydírá.
A proto jsme na tom jako Ukrajina (viz tabulka č.1), i když je to nesmysl, protože bychom měli být
řádově výš. A v čem to je? Prapodivný systém, kdy prý „experti“ žasnou, proč při našem HDP
jsme jako Češi nejskeptičtější. HDP samo totiž nic nevypovídá. Stačí se však podívat na
tabulku, která ukazuje, kolik z Evropské unie dostávají státy Visegrádu a kolik odvádějí. Červený
sloupec (musel jsem upravit) je ve skutečnosti dvojnásobný díky odvodům
vnitropodnikového účetnictví, takže 300 miliard, které se oficiálně nyní uvádí ročně
zakreslených v původním grafu je ve skutečnosti celkem asi 600 miliard ročně.
(Potvrzeno i na semináři Klause ekonomkou Lipovskou) Kdyby v tomto poměru
odvádělo Německo eura ven, za tři roky by se zhroutilo.

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 6 z 9

Ale televize veřejnoprávní pláče nad Babišem, že díky němu nám

dotace zastaví a my zchřadnem.
Toto tvrzení je zločin a zde je důkaz!

Opak je pravdou!

Údajně jsme čistými příjemci dotací, ale pravda je jiná a o tom se mlčí!

A pak je tady ještě jeden aspekt, který teprve nyní vyplouvá na povrch: 10% superbohatých v USA
má majetek jako 90% chudých, kteří nemají na vzdělání či na lékaře. Jako ve Francii, která už
hoří. A největší zločin: USA žije na vlně děsivého okrádání celého světa. Nevěříte? Kam jdou
peníze Google, Microsoftu, Apple, které u nás skoro nic nedaní? Do daňových rájů, či do USA! A
USA se nám smějí a kradou a dávají sankce a kradou a dávají sankce a ještě žijí na dluh.
Parazitují na nás. A my za to musíme děkovat. Za výpalné.
Tuto tabulku jsem amatérsky nakreslil na přelomu milénia a mnozí se smáli. Rusko se tenkrát

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 7 z 9

hroutilo, Jelcin odcházel, prezidentem se stal mladý Putin, kterého západ nebral vážně. Ta
tabulka byla pro „rádobyexperty“ komix. Nevěřili. Nebo lhali, jako lžou o Rusku a o nás dnes. A
západní Evropa si do kapes lže stále, i když Británie odchází. Nechce připustit, že jdeme ke dnu.
Tančíme na palubě a Titanik se potápí. Pouze té amatérské tabulce už se mnozí nesmějí.

Možná se někteří zeptáte, když to najdeme my, že to nevědí jiní. Ale oni vědí! Důvod je však
prostý: všimli jste si, že v šílené krizi v roce 2008, ze které jsme se nedostali dodnes, jenom v USA
kolem 30% občanů střední a chudší třídy ztratilo majetky, domy, přestalo platit zdravotní a další
pojištění, školy se vyprázdnily, protože nebylo na školné, ale… Uvádí se, že se bohatým zvedl
majetek až o čtvrtinu. V krizi! Věděli o krizi předem a uložili to do uměleckých děl, či jiných
majetků a důkladně se připravili, stejně jako bankroty bank neodnesli bohatí, ale převzal to stát
USA a vybírá to dodnes od nejchudších občanů.
To se, přes všechny naše potíže v bývalém východního bloku zde neděje. A vede Rusko, které je
sice stále pod sankcemi, ale díky jim a malému dluhu si svoji ekonomickou pozici paradoxně
upevňuje. Orbán v Maďarsku zavětřil a Maďarsko se ze strašného propadáku vyhouplo díky
přepřahání směrem na východ v docela dobrou kondici a lid Maďarska (mimo Sorosů a jemu
podobných) si ho váží. Volby vyhrál suverénně a s jeho tažením lid souhlasí.
Dnes na závěr: co z daného vyplývá? Že diverzifikovat naší ekonomiku směrem k naší
prosperitě je snad jasné. Proč se vázat na topící se západ, který nemá sílu odhodit zátěže
byrokracie a stále nová a nová nařízení nás tlačí ke dnu? A současně to ukazuje zabedněnost a
fanatičnost pseudodemokratických českých stran, které nás nutí se přímo přivázat k
chřadnoucímu západu, zatímco budoucnost je na východě. A slepé poklonkování USA našich
některých politiků je zločin proti českému lidu! Samozřejmě Británii a jejímu lidu toto
bylo jasné, proto odchází, aby měla volné ruce, i když než odejde, se možná dočkáme dalších
prapodivných „novičoků“, aby uspokojila antivýchodní nálady části nevzdělaných, fanatických
obyvatel. Mohl bych sem dát další tabulky jako podložení důkazu, že se sice máme úžasně, ale

http://www.skrytapravda.cz/ekonomika/2109-je-na-tom-rusko-…e-svazat-se-zapadem?tmpl=component&print=1&layout=default 15.12.18 13G36
Stránka 8 z 9

jako rozvojový stát, jenom v ukazatelích HDP se tváříme, jak jsme úžasní. Nejsme a klesáme a
příjde li krize, tak nejsme připraveni. Nyní, v roce 2018 jsme prudce brzdili, ale do
mínusu jsme nešli. Ale o tom až v lednu.
Petr Pokorný
P.S. Všimli jste si, jak USA zaútočily tento týden na ředitelku čínské Huawei Mengovou v Kanadě,
která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje? Kanadská policie zadržela v sobotu ve
Vancouveru na žádost Spojených států. V Kanadě. Prý USA vyhlásily embargo na Irán
a ona s ním drze obchoduje. A Japonsko se chystá vyloučit z vládních nákupů příslušenství
dodávané čínskými telekomunikačními firmami Huawei také. Aby Trump předluženému
Japonsku nezvýšil cla. Zoufalí patolízalové. Čína je prostě děsí a opět se stačí podívat na první
tabulku. Kde vzniká agresivita USA je jasné…

inštrumentom veterným…

..vietor, alebo ´weather´  aka inštrument utilizovaného vetra -počasia Zeme ako živého biču na nič netušiacu ľudskú masu, ktorú ako lúzu bijú bez ohľadu na hlavu-nehlavu tých miliárd, alebo miliardovej hydry ľudstva-lúzy pre oných 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000001 %cent.

..vetrom zošľahané tváre miliárd…