Včeláreniu ..

….sa venujeme dvaja zo synom. Sme členmi SZV a ja som vo výbore našej ZO Modrý Kameň. Včeláriť v dnešnej dobe nie je nič jednoduché a to hlavne ak sa koníček stane aj povolaním. Máme tu včielky, prírodu a ekonomiku. Tak ako píšem na stránkach snažíme sa priblížiť čo najviac k ekologickému chovu včiel. Včelárime v drevených nezateplených  nádstavkových úľoch rámikovej mieri A – B. Úle máme natreté prírodným farebným  olejom a to len z vonkajšej strany. Včelie matky si včielky odchovávajú sami a sú voľne parené a to systémom odloženec bez matky.
Starostlivosť o včely a boj proti klieštikovi (Varroa Destruktor). Na likvidáciu klieštika používame výhradne kyselinu vravčiu, šťaveľovú a mliečnu. Tieto kyseliny sa nachádzajú aj v ovocí samozrejme nie v takej koncentrácii. (Nepoužívame tvrdú chémiu aj keď je na Slovensku povolená!!!) Samozrejmosťou je vyrezávanie stavebného rámika a úplné odobratie plodu (náhrada za rojenie). Včely na zimu prikrmujeme repným kryštálovým cukrom (nie kukuričnými sirupmi). Určite si položíte otázku prečo im nenecháme ich vlastný med cez zimné obdobie? Včely v prírode zimujú na vlastnom mede ale tento med si hromadia počas celého roka, teda je to zmes rôznych druhov medov. Pokiaľ mi med odoberieme trebárs agátový a včielky pokiaľ by bol dobrý rok a spravili by si zásoby z lesného alebo medovicového medu nemuseli by prežiť zimu a uhynuli by od hladu aj keď by mali dostatok zásob. Tento med by im skryštalizoval a cez zimu sú bez vody a nemali by ho čím zriediť. Na jar keď je pekné počasie a rozkvitnú ovocné stromy odoberieme včielkam prebytočné zimné zásoby a založíme nový medníkový nádstavok. Zimné zásoby použijeme pri tvorbe nových rodín.
Príroda, včely a my. Mám už cez päťdesiatku a pamätám si prírodu keď môj starý otec pásol kravky ktoré sme mali. Lúky boli prírodne hnojené a plné ovocných stromov. Jedného krásneho dňa prišli družstevné buldozéri a neostal ani jeden strom. V prírode súvisí všetko zo všetkým, stačí že nie sú kravy, potom nie sú muchy a vtáčiky nepapajú muchy ale včielky. V tej dobe bola veľká hrozba v podobe DDT ale pol to slabý odvar proti dnešnej chémii. Morené semená – to je dôvod prečo sa vyhýbame repky a slnečnici. Pre nás včelárov je to boj s mocnými. Kosenie – tráva ani nenarastie a už sa kosí nestačí ani rozkvitnúť, pre včelu je to ako púšť pre človeka, a aby toho nebolo málo pre istotu zmulčujeme všetko čo sa dá však EU neplatí za potravinu ale za mulčovanie.

Napriek tomuto všetkému verím že včely a život na tejto planéte prežije, život ako taký nedokáže naša rasa zničiť. „Zničíme hlavne seba“
Logika č.1 Rozmýšľať a financovať na ktorú planétu sa presťahovať však to je jednoduché, alebo neničiť našu zem. http://www.pv.sk/vcely/index.asp

CHEMTRAIL  ANALYSIS

https://www.youtube.com/watch?v=6HBh2xUH6PI   Chemtrails Fully Explained!

https://www.youtube.com/watch?v=c8AOae22AfQ   Toxic Barium In Chemtrails – Its An Experiment On The People

https://www.youtube.com/watch?v=kcBPurTip5M  CHEMTRAILS DOCUMENTARY– Facts and Proof

https://www.youtube.com/watch?v=IqATQtwOY34 „Chemtrails“ — How They Affect You and What You Can Do

FBI and CIA officials talk about Chemtrails

https://www.youtube.com/watch?v=fBEk–TuDxU Former FBI Chief poisoned for saying Chemtrails

https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY&t=148s  Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails [Excerpts]

https://www.youtube.com/watch?v=YUT-p2so_k4 Chemtrails, Donald Trump and Paris Climate Accord – SHOCKING!

https://www.youtube.com/watch?v=IWfKfuuj6Jo&t=8s Disturbing Message To All Americans From Ex Defense Minister Of Canada

https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0   CIA Whistleblower Speaks Out About Climate Engineering, Vaccination Dangers, and 911

VACCINATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=McfXd_Xuojs The Brilliance of Dr. Suzanne Humphries on The Dangers of Vaccines

https://www.youtube.com/watch?v=4kiUgJAxAZ0&t=95s  What’s Really In Vaccines? Mercury, MSG, Formaldehyde, Aluminum the shocking truth

https://www.youtube.com/watch?v=o3P6wVUH0pc  This is the Best Explanation of the Vaccine/Autism Connection I’ve Ever Heard!

https://www.youtube.com/watch?v=CAJb01ZiJNk  Vaccine’s Safety: A Crime Against Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=pjj4Iq-rsNg  Vaccination – to reduce population! (Bill Gates admits)

 https://www.youtube.com/watch?v=Z__mqgbWwE8  HPV Vaccine Used as Population Control?

AGENDA 21 A NWO PLAN

https://www.youtube.com/watch?v=XYCtYId2JJM NWO UN Agenda 21/Depopulation/Georgia Guidestones/Abortion/LGBT/Fluoridation/BPA/GMOs/Vaccines/Mark

Dr. Rauni Kilde – Ministr zdravotnictvi, atd.

https://www.youtube.com/watch?v=qZIgaxxvtBk&t=46s Dr. Rauni Kilde – O utajovaném pozadí světa, nadvládě mocných a nebezpečích kolem nás. (cz) – muzete zapnout české titulky

https://www.youtube.com/watch?v=ajLQ9gtFaws  RAUNI KILDE ELIMINACE SVĚTOVÉ POPULACE O 2/3. muzete zapnout české titulky

https://www.youtube.com/watch?v=ekRLvWCbmvM  Rauni Kilde – Kontrola mysli – Anti-Zensur-Koalition 2009  muzete zapnout české titulky

FEMA Camps

https://www.youtube.com/watch?v=FXVWRTfuJ1M Untold Truth About FEMA Death Camps (Part One) – Plastic Coffins Theory Examined And Exposed

https://www.youtube.com/watch?v=FXnm5HmvcxM  Stuff They Don’t Want You To Know – FEMA Camps

https://www.youtube.com/watch?v=h6vsKMaSG1s Guverner Jesse Ventura – FEMA CAMPS ATD. 1. ČÁST

https://www.youtube.com/watch?v=y1bftc4gHQY  2. Část

https://www.youtube.com/watch?v=z_WO6UMFYsQ  3. Část

5G holokaust

vysoko frekvenčné mikrovlnné žiarenie, ktoré je vyvíjané aby vyžarovalo

do jónosféry obrovské impulzy voltové čím sa mení stav klímy.
pre človeka smrteľne nebezpečné lebo sterilizuje
a usmrcuje aj nepočaté ľudské plody; matky porodia
plody ktoré budú sterilné , autistické, alebo vôbec vývojovo vadné.

Matrix alebo Nový svetový poriadok..

…… militantná totalitárna vláda zodpovedajúca sa len úzkej skupine oligarchických elít.vláda zodpovedajúca sa len úzkej skupine oligarchických elít. To je budúcnosť pre našich potomkov. Češi a Slováci už zažili, čo je totalita, hlavne my , starší, ale mladí sú terčom propagandy, podvodu a klamu a tu musím súhlasíť s D. Ickeom, že sú „závislí“ na digitálnej, mozog-vymývajúcej a ľudské city-otupujúcej technike. Bude nám vládnuť umelý, elektronický systém, ktorý nebude mať kladné ľudské vlastnosti, city a emócie ako láska, súcit, empatia, milosrdenstvo, svedomie, odpúšťanie…….

 

The „Secret“ Covenant ..

– An „illusion“ it will be, so large, so vast it will escape OUR perception – it has escaped OUR perception . . . 

The Message of His Kingdom

THE SECRET COVENANT

An illusion it will be, so large, so vast it will escape their
perception.

Those who will see it will be thought of as insane.

We will create separate fronts to prevent them from seeing the
connection between us.

We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive.

Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring
suspicion upon ourselves. This will also prevent them from seeing
the changes as they occur.

We will always stand above the relative field of their experience
for we know the secrets of the absolute.

We will work together always and will remain bound by blood and
secrecy. Death will come to he who speaks. 

 
We will keep their lifespan short and their minds weak while 
pretending to do the opposite.

We will use our knowledge of science and technology in subtle
ways so they will never see what is happening.

We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in
food and water, also in the air.

They will be blanketed by poisons everywhere they turn.

The soft metals will cause them to lose their minds. 

 
We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will
feed them more poison.

The poisons will be absorbed trough their skin and mouths,
they will destroy their minds and reproductive systems.

From all this, their children will be born dead, and we will conceal
this information.

The poisons will be hidden in everything that surrounds them,
in what they drink, eat, breathe and wear.

We must be ingenious in dispensing the poisons for they
can see far.

We will teach them that the poisons are good, with fun images
and musical tones.

Those they look up to will help. We will enlist them to
push our poisons.

They will see our products being used in film and
will grow accustomed to them and will never know
their true effect.

When they give birth we will inject poisons into the blood
of their children and convince them its for their help.

We will start early on, when their minds are young, we will
target their children with what children love most, sweet
things.

When their teeth decay we will fill them with metals
that will kill their mind and steal their future.

When their ability to learn has been affected,
we will create medicine that will make them sicker and cause other
diseases for which we will create yet more medicine.

We will render them docile and weak before us by our power.

They will grow depressed, slow and obese, and when they
come to us for help, we will give them more poison.

We will focus their attention toward money and material goods
so they many never connect with their inner self. We will distract
them with fornication, external pleasures and games so they may
never be one with the oneness of it all.

Their minds will belong to us and they will do as we say.
If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology
into their lives. We will use fear as our weapon.

We will establish their governments and establish opposites within.
We will own both sides.

We will always hide our objective but carry out our plan.

They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil.

Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure
always, for it is the way.

We will make them kill each other when it suits us.

We will keep them separated from the oneness by dogma and religion.

We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how.

We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding
themselves.

We will foment animosity between them through our factions.

When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule,
or death, whichever suits us best.

We will make them rip each other’s hearts apart and kill their own children.

We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend.

The hate will blind them totally, and never shall they see that from their
conflicts we emerge as their rulers. They will be busy killing each other.

They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long
as we see fit.

We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they
cannot see us.

We will continue to prosper from their wars and their deaths.

We shall repeat this over and over until our ultimate goal is
accomplished.

We will continue to make them live in fear and anger
though images and sounds.

We will use all the tools we have to accomplish this.

The tools will be provided by their labor.

We will make them hate themselves and their neighbors.

We will always hide the divine truth from them, that we are all one.
This they must never know!

They must never know that color is an illusion, they must always
think they are not equal.

Drop by drop, drop by drop we will advance our goal.

We will take over their land, resources and wealth to exercise total
control over them.

We will deceive them into accepting laws that will steal the little
freedom they will have.

We will establish a money system that will imprison them forever,
keeping them and their children in debt.

When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a
different story to the world for we shall own all the media.

We will use our media to control the flow of information and their sentiment
in our favor.

When they shall rise up against us we will crush them like insects, for
they are less than that.

They will be helpless to do anything for they will have no weapons.

We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them
eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us.

The recruits will be called „initiates“ and will be indoctrinated to believe
false rites of passage to higher realms. Members of
these groups will think they are one with us never knowing the truth.
They must never learn this truth for they will turn against us.

For their work they will be rewarded with earthly things and great titles,
but never will they become immortal and join us, never will they receive
the light and travel the stars.

They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind
will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know.

The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus
on it until its too late.

Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they
are our slaves.

When all is in place, the reality we will have created for them will own them.
This reality will be their prison. They will live in self-delusion.

When our goal is accomplished a new era of domination will begin.

Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established
from time immemorial.

But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY
MUST NEVER KNOW.

If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action.

They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall
have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has
fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down
and no person shall give us shelter.

This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present
and future lives, for this reality will transcend many generations and life
spans.

This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from
heaven to earth came.

This covenant must NEVER, EVER be known to exist. It must NEVER, EVER
be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release
the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths
from whence we came and remain there until the end time of infinity itself.

The Bankindex editorial staff thanks you for all your e-mails regarding this piece, but we do NOT know who he or she is. The piece came in through one of our forms and the Author left an unusable e-mail address. Thank you.

….technológia je stratenou existenciou ľudstva. ..

…umelý moderný svet na omyle pri mŕtvom tele zeme je iba fasádou krásy kedysi hojnosťou kvitnúceho biómu.

..pojedli zo stromu dobra a zla matky zeme aby hubili, pálili, ničili, kynožili, boli rakovinou pod kožou sa hemžiacou a plaziacou sa pri zemi na smrť čakajúcej …všetko čo hovoríš, myslíš, a si je, bolo a bude používané proti tebe naprieky tvojej existencii budeš hubený, trávený, pálený, klamaný, decimovaný, otravovaný, buzerovaný, ubíjaný, likvidovaný.

..usa v mene nepísaného zákona o kontrole nad vetrom vraždí, lúpi, páli, kántri, morí, vivisektuje, mučí, a eliminuje všetok život z celej zeme.

..ovčianske štáty , ktoré ´slobodu´ svojich ovčanov by mali chrániť ako podmienku demokracie im ju berú na celej čiare a nechávajú zlotrilých zločincov sprejovať civilné obyvateľstvo spádom chemotoxických zlúčenín z chemtrail manažmentu solárnej radiácie kým ich nevyhubia do jedného ako druhy na zemi žijúceho tvorstva.

..nechcem byť viac ovčanom…občiansky odpor podpor!!!

..0-1…

..spoločenské usporiadanie na úrovni nového svetového poriadku..zriadenie nezriadených. údajne neriadená strela??

..na polpriamke vôľa k moci v systéme a systém vôle k moci v moci na konci koncov všetkých svetov všetkých tvorov, ktoré kedy na Zemi sa stihli ohriať studeným popolom z akého homo povstalo..