Vitajte!

Týmto by sme chceli privítať všetkých na stránkach nového informačného blogu, ktorého záber sa bude (hlavne) týkať reality environmentalizmu. Tento blog bude informovať (nielen) o tom, ako sa veci majú a prečo sa nezmenia, nezmenia do nejakého postačujúceho rozmeru alebo veľkosti (pre prírodu a nie pre ľudí). Tento blog nemá v úmysle niečo meniť ani niečo dosiahnuť. Realita je taká, že ani jeden nad tisíc blogov nezmení, alebo lepšie povedané, nezastaví (o spomalení nemôže byt ani reč) „ekocídu“ t.j. ničenie prírody, biodiverzity a divočiny.
Samozrejme, nie sme (a týmto blogom ich budeme čiastočne podporovať) proti žiadnym „zeleným“ aktivitám, radi im dáme priestor. Na rozdiel od iných nemáme nasadené ružové okuliare a uprednostňujeme realitu (vrátane bolesti, ktorú prináša) pred ilúziou a sebaklamom enviromentálneho hnutia doma a vo svete. Nás skôr zaujíma, ako environmentálne aktivity reálne vyzerajú, aký majú reálny dopad, ako reálne pomôžu prírode. Taktiež, ako budú reálne udržateľné do budúcnosti.

Moderní ľudia nebudú hasiť oheň, ktorý ich nepáli, a žiadny ekologický a enviromentálny problém priamo neohrozuje ľudskú existenciu ironicky založenú na ničení prírody. A dnes už dospieva do extrému, kde človek bude hasiť oheň, až keď sa bolesť nebude dať vydržať, čo vlastne posúva latku ničenia prírody ešte vyššie. Moderné technológie sa naďalej zdokonaľujú v tom, aby ľudský život mohol pokračovať (prežiť) aj bez prírody; vlastne, aby sa mohlo pokračovať v ničení prírody. Niekto možno tvrdí, že ľudský život bez prírody (v ponímaní hlbokej ekológie to je biodiverzita a divočina) nie je možný: moderných ľudí niečo také netrápi. Keď bude príroda natoľko zničená, že ľudský život nebude možný, všetky teoretické návrhy a nápady na presídlenie už budú vyriešené.
Kresťania to majú vyriešené jednoducho: boh nám odpustí…

Za týmto blogom stoja praví milovníci prírody, čo sa odrazí na aktualizovaní a hlavne obsahu blogu. Pobyt v prírode nebudeme obmedzovať kvôli tomuto blogu, takže dopredu upozorňujeme, že tu nejde o aktualitu článkov a problémov, ale o nejakú formu encyklopédie, kde sa budú zhromažďovať a nachádzať všetky zaujímavé knihy, články, správy, úvahy a podobne. Ďakujeme.

Ešte raz: vitajte!