Antropocentrizmus mimo dobro a zlo

Človek či nejaká jeho podoba je pánom Zeme od kedy vynašiel kamennú sekeru. Antropocentrizmus je názor, alebo hodnotová orientácia na človeka, ktorá tvrdí, že človekove dobro je dobro o sebe. ´Dobro o sebe´ je filozofická a metafyzická kategória, a je viac menej predmetom debaty, či niečo pozorovateľné ako dobro o sebe existuje. Avšak v súvislosti s človekom sa myslí jedno a to dobro za účelom, ktorého všetko vo vesmíre ´funguje´. Za účelom ´ľudského dobra´ rastie tráva, bol stvorený vzduch, ryby vo vode svižne plávu. Čudujem sa, že človeku nepadajú do huby prepečené vtáky z oblohy, a neskáču do náručia uvarené ryby z vody.

Ale antropocentrizmus, keď aj sa ako doktrína veľmi škaredo podpisuje na všetkom živom vôkol človeka je v skutku len chabým placebom, a náplasťou voči kozmu, kde je človek zanedbateľný a postrádateľný. Antropocentrizmus mohol mať váhu, keď človek bojoval v jaskyni s medveďmi, ale dnes, keď najhoršou hrozbou pre človeka po kozme, ktorý sám nie je extra miestom je človek sa mi vidí akoby antropocentrizmus bol len dočasným útočiskom pred kultúrnymi odlišnostiam, a voči ľudskému trápeniu indiferentnému vesmíru. Treba povedať, že tak ako antropocentrizmus predkladá nejaké ´pomyselné dobro o sebe´ tak predkladá nejakého ´pomyselne dobrého človeka´ o sebe. Dobrého v tom zmysle, že existuje nejaké také dobro, ktoré by bolo dobré pre nás bez rozdielu pre všetkých. No to, že čo je dobré pre Teba musí byť dobré aj pre mňa ešte z ďaleka nemusí byť pravda.

Slová ako ´ľudský´, ´humanita´, ´ľudská bytosť´ sú samozrejme slová, ktoré halia dobre myslený obsah, ale ich náplň dávno nemusí spĺňať očakávania, ich náplň vlastne často krát dnes znamená pravý opak než čo je v skutočnosti ´dobré´. Problematiky vyhladzovania Európskych národov opičími prišelcami zo stagnujúcich krajín, ktorí sú voči nám v Európe pre nás sto rokov za opicami od, ktorých my máme sa ´učiť kultúre´ je samozrejme druh ´dobra,´ ktoré v žiadnom prípade nespĺňa kritéria toho čo je dobro a zlo pre nás v Európe. My v Európe na rozdiel od Sokrata vieme čo pre nás je dobro a čo zlo. Máme teda zavrieť oči a nechať sa dať zniesť z povrchu Zeme vlnou cudzích cudzopasníkov, alebo by sme mali prehodnotiť otázku dobra a zla?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *