Horúcejšie časy

…ľudská len ľudská apatia. Tolerancia…Ako povedal už veľký Aristoteles sú posledné dve cnosti zanikajúcej civilizácie a kultúry. Optimizmus je koniec-koncom reflexom zomierajúceho človeka. Posledným reflexom.

Osobne netuším odkiaľ ľudia berú svoj pozitívny optimizmus, odkiaľ berú tú istotu, že nie je sa čoho báť, a nie je pred čím mať strach. Odkiaľ berú tú istotu, že niekto tu dbá na ich bezpečie, že niekto sa postará, keď bude zle. V mojom prípade som z toho trošku precitol, lebo sa mi nedostalo žiadnej odpovede od tých, ktorí majú na moju bezpečnosť dozerať. Zdá sa naopak, že tí, ktorí by mali dozerať sú prvými, ktorí moju bezpečnosť predajú korporáciám a záujmovým skupinám, ktoré organizujú dianie, a spoločenský systém im slúži ako zásterka k  uskutočňovaniu ich zámerov.

Môj názor je, že ľudia v ´demokraciách´ podceňujú často krát nebezpečenstvo do poslednej chvíle, že majú dobré dôvody k tomu lebo celý ich ´moderný život´ pozostáva z odvádzania pozornosti od ´krutej reality´. Avšak nato, aby som videl ……, že do akej priepasti sa rútim mi častokrát stačí trošku oškrabkať smiešne nafučané názory moderných ľudí, alebo smiešne povrchné postoje k ´ekologickej problematike´.

Ona problematika ako hovorím je svojím spôsobom niečo čo je stále na ´okraji záujmu´ vatšinovej spoločnosti. Táto problematika sa bije napríklad s pojmami ako ´rast ekonomický´aka´zvyšovanie životnej úrovne´ a podobne. Je tu konflikt záujmov, ktorý vlastne tvorí podstatu politiky. Životná úroveň, ale nikdy neporastie už viac. Totiž nemá kam by rástla. Na devastáciu zdrojov planéty sú už dnes nasadené enormne silné páky; chemtrails, frakovanie, podmorská ťažba ropy, inými slovami sa trieska posledné z posledného kým Zem sa otepľuje 4000000 Hirošimami denne. Tempo, ktoré človek nasadil na deštrukciu tejto planéty za každú cenu je absolútne bezprecedentné. Chémia sama, glyfosáty, nikotinoidy, to všetko by stačilo na vyzabíjanie živého a ono sa tak aj deje. Planéta je v toxickej kazajke, a pľunder ide na úplný dranc. Kým sa toto deje tak populácia si slastné driemka. Učičíkavaná dokonca aj o tom,že keď je 24/7 hodín dňom a nocou práškovaná chémiou je to asi v poriadku, lebo najskôr tam bude osviežovač vzduchu. Hovorí sa o zvyšovaní ´životnej úrovne´, lebo politika má sama tvoriť opozíciu proti ekológii. Politika ako je dnes robená je proti resp antiekologická. Svojím spôsobom vzhľadom k stavu v akom je planéta, ktorý sa deň čo deň zhoršuje je na mieste povedať, že je antiľudská. Hovoriť pri šialenstve experimentovania na samej Zemi pokusmi s namodifikovaným počasím o ´zvyšovaní životnej úrovne´ ako o téme dňa je pokrytectvom najhrubšieho zrna. Nech by sa človek mal aj materiálne už len lepšie tak ´zdravotne, duševne, psychologicky, mentálne,´, alebo ako len ešte inak nechcete to s ním pôjde už iba z kopca.

Devastáciu prírody v miere akej ju dneska dovoľuje každá politická strana, každé ekologické hnutie, každé ľudské indivíduum na planéte je devastačná aj na týchto posledne uvedených v miere, v ktorej to oni pokiaľ ešte vidieť môžu tú zelenú lúku kde sa ešte chvíľu popasú takej o akej nemajú ani šajnu. A bude horšie. Na planéte bude ľuďom osobne si myslím už len horšie.Žiadne ekonomické úspechy nikdy neprekryjú absolútne zmordovanú planétu a skaličenú Zem. Neexistuje, žeby rovnováha ekosystémová, ktorá ostane v troskách mohla byť nahradená akýmkoľvek technologickým vzmachom. Pokiaľ len človek bude človekom prírodu bude postrádať, a my ako ľudia sa dnes rútime kozmickou rýchlosťou k planéte bez biologickej rozmanitosti, ochudobnenej o akékoľvek prírodné krásy, a dušu Zeme, a budúcnosť našich detí.

Ako tí posledný zapredanci mamonu kráčame na istú smrť. Planéta sa otepľuje šialenou rýchlosťou vďaka chémii do stratosféry pumpovanej, a život na nej umiera a mizne. Planéta usýcha. My vymierame.

 

 

1 komentár k “Horúcejšie časy”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *