Lojalita Štokholského syndrómu

Vlády sveta svojich obyvateľov vyhladzujú geoinžinierstvom pričom si samotné svoje stádo politici týchto vlád ako takí pastieri v politických rúchach pobádajú k stále príšernejšiemu katovaniu Zeme.

Avšak nie je krajšie dávať ako brať? Zem dáva 57 % hrubého domáceho produktu sama od seba bez toho aby človek do toho niečo robil všetkým národom, a čo dávajú tie Zemi? Ich tupé obyvateľstvo verí tak lojálne, že aj keď je za bieleho dňa exterminované ťažkými kovmi sypajúcimi sa v megatonách na Zem po celom svete si ide svoje a zabáva sa nekonečnou deštrukciou Zemi v agónii avšak tentoraz vo vlastnej réžii , keď sa ide ukonzumovať do zbláznenia. Nemá koniec koncom čo iné by robilo. Imperatív zničiť planétu a pritom stále točiť o tom, že sa nedá nič proti tomu robiť?

Lojalita autorite, ktorá nariadila absolútnu devastáciu Zeme realizovanú desiatky rokov aerosolovými postrekmi z lietadiel nemá konca. Verím, že pri dnešných ľuďoch sa dožijem dňa kedy si na rozkaz z hora budú pichať hliník aj sami ako to teraz nechávajú svojím neboráckym deťom. Žeby sa všetko toto šialenstvo ´prísne tajného vojenského experimentu´ v, ktorom obete likvidovania globálnej populácie  ani len nemuknú  vysvetľovalo Štokholmským syndrómom?

Štokholmský syndróm je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemníci začínajú vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľom. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tieto pocity sú odborníkmi považované ako iracionálne, na človeka počas takejto situácie silne vplýva miera nebezpečenstva a strachu.

Človek si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a naviaže citový kontakt s dotyčným páchateľom.

Štatistiky vyšetrovateľov svorne tvrdia, že približne 27 % ľudí v takejto situácii vykazuje známky Štokholmského syndrómu.

Štokholmský syndróm môže byť označený ako traumatické spojenie, ktoré opisuje silnú emocionálnu väzbu medzi dvoma osobami, kde jedna z nich je prerušovane napádaná druhou. Toto tvrdenie naznačuje, že samotné spojenie je ľudská odpoveď na traumu spojenú s postavením obete. Schvaľovanie činov páchateľa je jedna z možností ako ľudské ego chráni samé seba. V prípade, že obeť uverí v rovnaké hodnoty ako agresor, myseľ ho odmieta brať ako hrozbu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *