Morálne pravidlá klanu;nepriateľ môj neverím, že si nebol vyrobený pre mňa.

Otázku, ktorú Nietzsche kládol bola otázka sily. Nietzsche povedal, že otázka sily je iba jedna; mať všetky chorobné znaky storočia a doby a dokázať ich v sebe prekonať, asimilovať. Ďalšia z veľkých otázok, ktorá tohto mysliteľa trápila a, ktorou začnem je otázka vôle Európy, ktorá v záplave práve toho neasimilovateľného má so sebou čo robiť.. 

 Podľa Nietzscheho  je treba Európu postaviť  pred rozhodnutie či jej vôľa chce zánik.  Toto rozhodnutie má byť vyvolané proti všetkému v čo sa verilo, v čo sa vkládala dôvera, čo sa považovalo za sväté.

A presne to sa dnes s Európou deje, lebo všetky hodnoty európske, kultúrne, všetky normy, všetko sväté, všetky spoločenské európske štruktúry, všetky systémy, a všetky pravdy sú na pranieri. V Európanoch sa zámerne vyvolal pocit, že sa majú začo hanbiť, že ich civilizácia je vskutku zlá, lebo ´porušuje práva´, lebo vznikla násilím, kolonizáciou. Zato musíme pikať, kajať sa a prosiť od tretieho sveta odpustenie, musíme svojich nepriateľov milovať, aby nám odpustili, a potom nás vyvraždili. To si samozrejme necháme, lebo si zato sami môžeme. Ovšem hovorí sa nám A, ale nepovie sa B. Jedným z bodov B je napríklad to, že tí, ktorí majú na svedomí intrúziu tretieho sveta do Európy sú tí istí, ktorí proti nám poštvali tento svet, ktorí nám vyrábajú nepriateľov. Chobotnica klanu svetovlády určila, že ´rovné práva´ majú byť ponechané všetkým v treťom svete do vtedy kým sa v ideálnych mierach nenamnožia, aby sme mali dosť nepriateľov, ktorých môžeme ´milovať´, aby nám tí nikdy nedošli,a aby nám ich navyrábali  koľko to len pôjde, aby tých nepriateľov nebolo málo nám slúžia rovné práva, ktoré platia na celý svet  bez rozdielu.

Ovšem rozdiely existujú. Európa je kultúrny civilizovaný svet, kde napríklad je pôrodnosť dávno pod kontrolou na obrovský rozdiel od Afriky. Povedať preto, že africká žena má rovnaké právo na bezpočet detí ako ma žena Európska je hrubým porušovaním  ľudských práv, tj ´európskych´ s dovolením, a to nemyslím práva sily, ktoré od prírody máme teda ´právo silnejších´, ktorými sme v Európe vždy boli a budeme./dnes s veľkým otáznikom zániku pred, ktorým stojíme/

Je to naše dobro, ktoré chce ospravedlnenie od ich zla.Keď sa zastavím pri slove etika na chvíľu aby som vysvetlil, že znamená ´objektívnu spravodlivosť´, ktorú si však z nejakého dôvodu osobilo Nietzschem toľko kritizované kresťanstvo,ktoré tejto svojej ´etike´, ale razilo vlastnú cestu musím dodať, že morálne pravidlá klanu svetovlády =kmeňová etika orientálneho otroka kresťanstva menom Ježiš. Cesta kresťanskej etiky ak chcete je cestou ´orientálneho práva silnejšieho´. Ide o takzvaný ´orientálny kódex cti´, ktorý v kresťanmi porobenom svete dostal svoj konečný výraz na ´kríži´. Naša budúcnosť bola ukrižovaná a zomrela. Avšak nato, aby niekto mal právo silnejšieho ho musí ak silnejší nie je vziať skutočne silnejšiemu načo slúži nezriedka práve ´rovnaké právo´. Toto právo je právo na porobu.

Nakoľko ´rovné práva´ majú bez ohľadu na svoju populárnu ´interpretáciu´ iba jeden zreteľ, ktorým je práve zničenie ´práva silnejšieho´ sú v rukách ich strojcov javom, ktorý stavia práva Európanov pod práva všetkých tých nesvojprávnych orientálnych cudzích živlov, ktorými kresťania kolonizujú Európu znovu a znovu. Čo sa začalo orientálnym otrokom nabitým na kríž zrejme bude pokračovať nabíjaním na kríže nás, ktorí máme byť ´spasení´ , ale zdá sa, že v tomto prípade to bude za hriechy naše nevykúpené.  Práva, ktoré sme mali, ktoré máme plným právom sa vidia byť takýmto hriechom proti ´orientálnemu otrokovi´ a jeho záplave bezprízorných …, ktorých spasíme svojou záhubou.

Naša láska nám zatiaľ nedochádza, ale trpezlivosť už pomaly, ale isto áno. S kazateľmi lásky k nepriateľom, ktorých sami vyrábajú…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *