Pohľad do vnútra

Ekológia? Separovať odpadky, voziť sa elektromobilom, chodiť vlakom, podpisovať petície, čítať eko-blogy….vnútro rozorvané ničotnými malichernosťami. Ľudský život, ktorý prejde ako smiešny príbeh ´osudu´. Hlavou múr človek neprerazí. Kde utiecť od tejto reality? Činiť sa tak, že sa človek nečiní. Že sa nepričiňuje. Nemá auto, nerozmnožuje sa, nepoužíva moderné technológie…, alebo ich používa v obmedzenej miere. Všetko s mierou, po malých dávkach. Akoby sa každým dňom niečo menilo. Veľké problémy ostávajú. Malé veci sa menia. Tu k lepšiemu tam k horšiemu. Príroda, ktorá akoby mizla z horizontu. Nie je to celá veda tá ekológia, chcelo by sa povedať. Človek a jeho ´činnosť´ pokrýva 75% povrchu zemskej súše. Zbytok sú púšte, Arktída. Ako túto ´činnosť´ obmedziť? Ako obmedziť tony odpadu denne vyprodukovaného, ako sa chovať ekologicky? Večne znejúce otázky. Človek a jeho činnosť je všadeprítomná. Ľudia sú doslova všade.    Až nejakých 90% váhy živého sveta fauny tvorí človek a jeho hospodárske zvieratá, a teda z tohoto hľadiska o človeku už nemožno hovoriť ako o jednom z druhov, ktoré tvoria potravinový reťazec. Nad človekom nestojí nič. Človek sám tvorí vrchol evolúcie. Po jeho stopách, ale ťažko ísť. Kam vedú tieto stopy? Človek je ako subjekt sociálnym konštruktom. Je dielom v rukách iných. Jeho sebauvedomenie má sociálny pôvod. Myslím teda som tebou. O dĺžke života Zeme sa vedú debaty. Ľudia vo vedeckej komunite sú nie si istí. Niektoré skameneliny hovoria o X-miliardách rokov. Cca 4,5 miliardy, ale sú aj také odhady, ktoré predpokladajú ďaleko vyšší vek. Pre porovnanie; u starých Grékov sa vedomie v hore uvedenom zmysle ako ´sociálne uvedomenie´  objavilo medzi 1400 a 600 rokmi pr. n.l. Odyssea na rozdiel od Iliady svedčí o náhlom objavení introspekcie. Človek sa pozrel do svojho vnútra. Čo vidí dnešný človek, ktorý sa pozrie do svojho vnútra? Vidí tam snáď Zem, ktorú ničí? Vidí tam snáď vplyvom klimatickej zmeny prekyslené oceány, šieste vymieranie druhov, pyramídy odpadkov, plastami zamorené prírodné krásy, pesticídy, herbicídy, hormóny, nádory, ftaláty, exhaláty, púšte a horory, ktoré po sebe vo svojich stopách zanecháva? Človek je sociálnym zvieraťom. Toto zviera je sociálnym konštruktom. Čo to znamená? Že myslíme teda ste. Fejsbuk, Gugl, Instagram, Tviter, a celé to sociálno, celé to zvieracie prežívanie moderných konzumentov alebo ako ich zve ´reálna ekológia´ živých mŕtvol, ktoré za pochodu ničia Zem, lebo nikto nečiní ináč. Nikto ináč neodčiní, lebo nečiniť sa nestačí. V darwinovskom zmysle je hybnou silou spoločenského vývinu boj o život a prirodný výber. O čí život sa bojuje? Na planéte je 6-7 miliárd ľudí, kým ostatná fauna a flóra je decimovaná. Vrcholový predátor človek postavil latku privysoko pre iné živé tvory. O čí život ide? Snáď len životaschopnosť Zeme postaví na nohy prírodu znova, potom ako tento vrcholový predátor evolúcie zájde nato s čím zaobchádza. Alebo je to všetko ináč?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *