Reálna ekológia vs ľudská nátura

Globalizácia a liberalizmus tvoria spojené nádoby, alebo šifry deštrukcie planéty Zem, ktoré sa maskujú ôsmimi miliardami nešťastníkov, ktorí krížom-krážom pendlujú po svete. Sloboda pohybu, ľahká dostupnosť všetkého, nezdravé produkty, a ich následky v podobe ´civilizačných chorôb´. Globalizácia, či emancipácia človeka na prírode má v čele ľudskú náturu, ktorá sa presadzuje na úkor života na Zemi v každom z jej moderných aspektov.  Keď som len včera zašiel na prednášku o ´človeku´ som sa dopočul už snáď trošku ošúchanú pravdu, že človek sa po ´telesnej stránke´ nezmenil od kedy vystrčil hlavu z jaskyne.   Furt ten obludný a prerastený mozog, a držanie tela už x-tisíc rokov. Dobre.  Homo sa nemení. Aj keby sa do protiargumentu postavilo, že ani ´moderné technológie´, ktoré sa ´prudko vyvíjajú´ a ´prudko ženú vývoj dopredu´ na celej veci nič nemenia? No povedal, by som svoj skromný názor, že ani navonok nie je človek úplne rovnaký ako dávno pred onými rokmi, ani po stránke duše a nátury. Teda budem trošku oponovať, snáď kritizovať. Možno moja kritika a oponentúra pôjde mimo misu, ale možno na nej niečo bude pravdy. Tak napríklad u mužov je to povedzme vzrast. Nie je nezvyklé, že dnešní tínedžeri  sú ďaleko vyšší ako boli ich vrstevníci pred dvoma dekádami. Rozdiel činí aj desať a viac cm. Čo nie je málo. Dôvod sa dohľadá, ale asi platí, že sú tu vplyvy prostredia do, ktorých by som ´kľudne´ zahrnul aj vplyvy stravy. GMO či známe hormóny rastové pre ´hospodárske zvieratá .´Podobný vzťah medzi hormónmi či inými ´liečivami´ pre hospodárske zvieratá funguje napríklad ako som počul aj u ´nežnejšieho pohlavia´. Dievčatá skôr menštruujú, a majú oproti svojím vrstevníčkam z pred dvoch dekád napríklad aj mohutnejšie prsia, snáď tiež výšku. Pripisuje sa to mliečnym produktom, ktoré sú často zaplavené chémiou. Je údajne pravda, že bežná krava v mliečnom priemysle ma organizmus zničený ako tvrdý narkoman roky na heroíne. Tieto choré a zničené organizmy produkujú ´mlieko´. Ovšem robia to na bežiacej linke doslova. Dojivosť kráv, či nosnosť kúr alebo kuríc v priemyselných odvetviach živočíšnej výroby ide proti akémukoľvek zdravému rozumu a genetike týchto už tak ako tak prešľachtených a civilizáciou zmrzačených tvorov. Že táto moderná ´strava´ nemá žiaden dopad na ľudské telo je v príkrej opozícii k novotvarom, ktoré tu zmieňujem. Poďme, ale ďalej. Zároveň čitateľa vyzývam k hlbšiemu ´research´, lebo moje informácie sú iba ilustratívne a čisto fragmentárne.

Možno morbídne smiešny príklad sa núka aj z patológie. Kým rozklad ľudskej mŕtvoly trval len pár dekád dozadu o polovicu času menej je to dnes dvakrát toľko. Čo je za tým? Údajne nič iné ako éčka v potravinách, ktoré konzervujú na tak dlho, že doslova v chémii zakonzervujú a do nej naložia aj nešťastníka, ktorý sa živí na ´modernej strave´. Existujú dokonca hlasy, ktoré tvrdia, že ´ľudský génom´ je tým najzničenejším na Zemi. O vplyvoch prostredia by, ale sa dalo hovoriť dlho a určite ich tu na ekoblogu ešte budeme rozoberať a po nich pátrať. Pre túto chvíľu spomeniem už len jeden z tých najmarkantnejších, ktorým bezpochyby sú, boli aj  budú jazvy Zeme po testoch jadrových zbraní, havárie jadrové, ktorých sú dokopy stovky a stovky tisíciek. Neopomenul by som ani zámerné vstupy ako chemtrails, a podobne, ale to na budúce.  Čitateľ má znova možnosť do toho hlbšie zabrúsiť cez sieť.

Reálna ekológia hovorí, že nie len, žeby sa nezmenili telá, ale ani moderná ľudská  nátura nie je tým čo vždy bola. Teda ľudská nátura snáď nebola vždy niečím čím bola vždy, ale tým by sme mohli začať. Vychádzam z predpokladu, že v každej rase, a druhu ´homo´ či už ten tvorí jednu, alebo x-y rás máme čo do činenia s jednou-jedinou ľudskou náturou. Pokiaľ sa mi podsúva myšlienka, že sa človek od svojich koreňov nezmenil telesne tak to beriem tak, že človek ´homo´ sa nezmenil v žiadnej zo svojich foriem. Či už je to černoch v subsaharskej Afrike, alebo škandinávsky Viking tak tu máme čo do činenia s jednou a tou istou ľudskou podobou, alebo telesnou schránkou. Už tu by mohol vnímavejší čitateľ zbystriť pozornosť nakoľko je celkom isté, že ani telesne ľudia nemajú rovnaké výsledky v rovnakých činnostiach. Tak napríklad kým ´škandinávsky Vikingovia´ sú dobrí v lyžovaní tak  černosi z Afriky skôr v behu. Odlišností, by isto bolo viac. Ale povedzme, že druh homo je telesne ako tak podobný v celej svoje ´rozmanitosti.´

Chcel som, ale o ľudskej náture. Reálna ekológia vidí okrem iného ako problém v náture človeka. Homo natura ak chcete. O akej náture to tu hovorím? To som sa tak zabudol? Iste, že je ťažké pozrieť sa do priepasti, keď sa bojíte, aby priepasť nevidela do vás. Ľudská nátura myslí vždy ako na to prvé a posledné na seba. Pre náturu človeka je to, že ona je mierou všetkých vecí ako alfa tak omega. Neexistuje nič prednejšie, nič dôležitejšie, a nič podstatnejšie. Ľudská nátura či už silná, alebo slabá. Je alfou a omegou, keby som mal použiť metaforu je ´silným ramenom´ ničenia Zeme. Človek má náturu, ktorá si nič nechce nechať, a nič nechce dať vziať. Populárny environmentalizmus napríklad je uspôsobený ľudskej náture tak aby vyhovoval jej požiadavkam. Argument, ktorý celú debatu o telách a ich nemennosti posúva do svetla ľudskej nátury ma núti klásť si otázku, že či je možné podobne argumentovať ako o od nepamäti  nemennej a nezmeniteľnej ´telesnej schránke homo´ aj v prípade ľudskej nátury. Možno to bude znieť zvláštne, ale keď sa rozhodnem, že ľudskú náturu uznám za zlú, a na druhej strane poviem, že je nemenná tak akoby som iba potvrdil, že s tým sa nedá robiť už nič viac, že je nemenne zlá.   Ovšem dobro a zlo nie sú kategórie, ktoré by boli určujúce v prírode samej, ale ako názorný príklad o človeku sa hodia.

To je bod, v ktorom sa začína ´filozofia´ reálnej ekológie. Reálna ekológia zastáva názor, že ľudská nátura mení svoje podoby vždy umne, alebo sebepodobne, ale nikdy si nesiahne na pohodlie, komfort, svoju falošnú humanitu, profit, fajčenie, motorizmus, preľudnenie, genetiku, gény…Ľudská nátura ide vo svojom ničení prírody až za hrob a snáď aj ten svoj. Nedá si vziať svoje zlozvyky, lacnú energiu z fosílnych palív, ktorá príde prírodu draho, populačnú explóziu, ktorá príde prírodu draho, motorizmus a v neposlednej rade ´moderné technológie.´ Ročný odpad po ´moderných technológiách´ činí okolo 70 pyramíd veľkých ako tie v Gíze ´elektroodpadu´.  Ľudská nátura je mierou všetkých vecí, ale pochybujem, že v ničení Zeme pozná mieru.

Absolútne nezriadené ničenie Zeme prebieha od vidím do nevidím denno-denne pod maskou ´environmentalizmu´, ´množenia sa kôli potomstvu´ (znova gény ľudskej nátury) teda pod maskou ´humanity´, ale zase a realita je tá, že to iba ľudská nátura pózuje ako humanita, pod maskou lásky k vzdialenému svojmu v podobe černochov z Afriky ako tak zvaných migrantoch, aj keď skutočnosť, ktorá sa zatemňuje je iste tá, že týmto ľuďom dochádzajú zdroje kým je ich čím ďalej tým viac a svoje lačné krky naťahujú po ´pohodlnom životnom štýle EU a USA´, a tak ďalej a ďalej všade, kde si ľudská nátura žiada obete tam je Zem na dreň vysávaná a šťavená pokiaľ to ide.

Áno na druhú stranu sa nikdy nezabudne na kozmetické úpravy biznis plánov vo  forme environmentalizmu, ktorý čo sľubuje isto sto-krát dodržuje. Roztrhlo sa vrece so zelenými výrobkami, zelenú má všade všetko čo je zelené, avšak aj tu zdanie často klame proti samotnej ilúzii zachraňovania. Napríklad takzvaná zelená energia ak by som použil za príklad aj moju rodnú zem SR je tým najdrahším špásom na úkor prírody vôbec. Len jedna biomasová spaľovňa, ktorá túto energiu produkuje stojí slovenské lesy denne 22 natrieskaných kamiónov dreva. Ovšem drevo je surovina, ktorá je len sotva ´obnoviteľným zdrojom energie´, keď aj sa takým bude zdať naším politikom zaslepeným svojími obrovskými majetkami, ktoré im tento biznis skýta.

Dokázať pravdu moderným ľuďom je nadľudské sily, a samotná nemožnosť je tým definovaná. Moderný človek si nikde-nikdy neprizná, žeby niečo ako fakty niečo znamenalo pokiaľ, by to znamenalo, aby sa vyvaroval pre dobro prírody svojho životného štýlu. Ľudská nátura to nedovolí. Pokiaľ je preľudnenie faktom, keď je faktom CO2, alebo prílišná a neudržateľná záťaž ´živočíšneho a motoristického´ priemyslu na životné prostredie tak tento fakt je v prudkom rozpore a konflikte so záujmami biznis plánov, ktoré počítajú s čo najefektívnejším vyťažením prírody s čo možno maximalizáciou zisku za každú cenu. Niekedy sa zdá, že ľudská nátura prírodu ničí a zničí.

Reálna ekológia preto v úvahu berie možnosť, že človek, ktorý chce prírodu chrániť ju chce chrániť proti sebe, alebo na rozdiel od seba, teda svojej nátury, ktorá aj keď je dedičstvom genetiky, a ´vývoja´, alebo ´evolúcie´sa možno rovná samovražde. Kto argumentuje proti zmenám v ľudskej náture asi, by aj mohol do úvahy brať evolúciu nakoľko evolúcia sa ako tento milý pán argumentuje ´zastavila´ . Ťažko povedať, že či je s ňou koniec, ale ak sa zastavila aj v prípade ´ľudskej nátury´, a to hneď na začiatku, tak sa skôr ako zastavila ani nezačala. Či človek dostal do daru svoju náturu od prírody, alebo teda evolúcie, alebo je tá, v konečnom dôsledku výsledkom evolúcie…či bolo skôr vajce, alebo kura.

Reálna ekológia evolúciu chápe v súlade s náturou človeka. V súlade s prirodzenosťou človeka, aj keď ´prirodzenosť´ je možno široký pojem. No otázka, či bola skôr príroda a evolúcia, alebo ľudská nátura je snáď relevantná. Snáď ide o otázku náboženskej podstaty. Určite v prípade ľudskej nátury ide o otázku identity. Človek sám seba chápe inak ako zviera. Aj keď nikto celkom presne nevie ako seba chápe zviera okrem zvieraťa samého tak človek sa emancipoval od prírody a nechápe sa v konečnom dôsledku ako jej zanedbateľná súčasť. Reálna ekológia má zato, že človek v ekosystéme nemá čo robiť. Ničím neprispieva okrem toho, že ničí nerobí nič užitočné. Avšak ako je možné aby sa človek emancipoval od ´ekosystému´? Ekosystém je domov. Na Marse ekosystém neexistuje. Prečo človek pretvára prírodu iné ako pre svoju nekonečnú snahu pretvárať ekosystém na svoj obraz, alebo presnejšie na obraz svojej nátury? Emancipácia od ekosystému či už skrze genetické pokrmy, klonovanie, moderné technológie sa v reálnej ekológii  chápe ako dielo ľudskej nátury a evolúcie.

Evolúcia nemusela, ale nutne čomukoľvek predchádzať, lebo ľudská nátura je ako príčina tak aj dôsledok. Na druhú stranu ľudská nátura v reále nepredchádza ničomu pokiaľ sa ničenia prírody týka. Neexistujú zákony, ktoré by chránili prírodu pred trvalým poškodením. Zákony proti motorizmu, proti živočíšnemu priemyslu, proti pôrodnosti, proti preľudneniu, proti globalizácii, proti liberalizmu, a tak ďalej. V podstate neexistujú zákony, ktoré sú dobré iba pre prírodu samú. Niekedy to vyzerá až tak, že emancipovaná od človeka potrebuje byť skôr príroda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *