Techno zootroctvo

Technologické otroctvo, v ktorom sme nie je vtip. Už len to, že mobilné telefóny, a laptopy, a ďalšie vychytávky reálne pripravujú tisíce ľudí v treťom svete o dôstojný život a domov, kde na niekedy obývateľných priestranstvách sa dnes týčia hory smetia, ktoré týto ľudia-supy ešte pre svoje potreby životné musia znova a znova prehľadávať, aby umožnili recykláciu týchto materiálov. …

Tretí sektor v Európe je jedna ruka zo zotročovateľmi z týchto krajín, ktorých v rukách majú korporácie. Držať ľudí v biede, a tiež im ako únik keď nemajú čo stratiť maľovať Európu ako zasľúbenú zem. Kým zneužívanie obrovského množstva ľudí ako lacnej pracovnej sily funguje tak funguje aj treťosektorový biznis s prílevom migrantov, ktorí zdá sa nebudú zotročovaní v Európe, ale sami si Európu zotročia.

Práve miliardári z mnohých nadnárodných korporácií, a ich treťosektoroví obsmŕdači si z ľudí, ľudskej mizérie, a nenažranosti ´technologického sveta pokroku´ urobili svoje zlaté bane, aby nám vnucovali svoj ´pokrok´ a akúsi zvrátenú transhumánnu víziu v podobe prežitia vyvolených pokroku, alebo takých, ktorých ´pokrok´ vyvolil. Pre nás ostatných neborákov tá ich prenádherná vízia sveta konči pri úbohostiach ako ´sociálne siete´,´supermarkety´, nedostatku ´manuálnej práce´ v prírode, na poliach, okolo zvierat, v lesoch, a na farmách, ktoré sa čoraz ďalej tým viac a viac mechanizujú a chemizujú. Chemické potraviny, dezinfikovaná voda, umelé vzťahy umelohmotného sveta v jeho bubline.

Avšak realita nikam nešla. Aj keď sme v bubline akéhosi domnelého techno pokroku tak zootroctvo je reálne. Všetky živočíšne druhy sú zotročené nedostatkom miesta a rozpínavosťou druhu homo -techno. Prírodné ´zdroje´ miznú, lebo homo pre svoj pokrok, ktorého plody si užíva pár bilionárov sa nezastavuje pre ničím,  a kde príde tam pod rúškom demokracie a slobody nesie zbesilú túžbu ničiť a zabíjať. Pod rúškom demokracie a slobody vlastnenia mobilných telefónov a laptopov je Zem ochudobňovaná o drahé kovy, ktoré neboráci z tretieho svete dolujú, aby priniesli zazobaným a pár vyvoleným zisky a zbytku porobených vo svete ´prvom´ veľmi dočasné a krátkodobé uspokojenie, ktoré skončí v smetí, a na smetisku dejín čo nevidieť.

Homo je vrcholom evolúcie,ktorú si vzalo do vlastných rúk. Dobro definuje iba homo. V prírode samotnej dobro znamená toľko čo úžitok pre homo. Ako vrcholový predátor si homo svoju evolúciu predstavuje vo svojich najvydarenejších jednotlivcoch evidentne; Zuckenberg, Musk, a iné kreatúry človečenstva sú žiarivým vzorom, ktorý či už na obežných dráhach, alebo na fejzbukových profiloch ukazuje nám úbožiakom z mesa a krve o čom tu je ten život a o čom bude, keď svojuzodpovednosť zaň preneháme takýmto ´ľuďom budúcnosti´, ktorí sa uľavili k tomu do nej zasvetiť pomaly aj nás.

Je niekedy  na škodu veci, že sme v tom všetci. Od najúbohejších, ale čo do počtu najmocnejších čiernych stagnátov, cez trapkov z ľudskoprávnych organizácií, cez vlády nastrčených bábkových politikov, ktorých rečiam neverí ani malé dieťa, až po celé národy porobené do jedného, ktorí si môžu skúsiť že čo to je byť produktom fejzbuku, a čo to je byť produktom ich otrockého režimu, ktorý si nás kúpil práve prostredníctvom  závislosti nášho sveta na ich technologickom pokroku. Závislosti nášho sveta na rope a nerastných bohatstvách, na drahých kovoch, a na klamstvách ich médií, ktoré podsúvajú vždy už vopred hotovú realitu , ktorá je dokonale ošetrená a sama produktom vyznania sa jej tvorcov z toho ako si nás zotročili, zúbožili, zničili k obrazu svojmu.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *