Vášeň pre prírodu?

Niekoľko dní ponorený do lesnej samoty. Ticho hrobové pred búrkou, ktorou je civilizácia. V pozadí hlodá myšlienka. Kto praktizuje to čo káže? Snívam, alebo som už hore? Je človek miera všetkých vecí? Je ľudská prirodzenosť mierou všetkých vecí? Studený les. Ponor do hlbokých očí horizontov prírody, ktorá je studená. Jej telo mrznúce ako vnútornosti hrobu. Stavba nového sveta aká je na spadnutie nemá ostať stáť. Zarathuštra káže čo padá to ešte postrčte aby to padlo rýchlejšie!! No čo presne je tá ľudská nátura, ktorá ničí prírodu? Ktorá je mierou všetkých vecí? GMO, pesticídy, herbicídy, zábava, závislosť na technológiách, absencia bezprostredného kontaktu s prírodou, politická korektnosť, hory odpadkov, preľudnenie. Miera všetkých vecí zdá sa sama postráda mieru. Jednou z hlavných nosných myšlienok pre mieru všetkých vecí by som určite nemal vynechať izoláciu. Izolácia, ktorú moderný svet vytvára a to prázdno, ktoré obklopuje moderných ľudí. To prázdno, ktoré je témer hmatateľné, lebo nič nie je istejšie ako prázdnota moderného človeka, alebo modernej existencie stratenej, ktorá je mierou všetkých vecí prakticky  na úrovni sebadeštrukcie..

Záleží či a ako kto chápe ešte ´všetky veci´..?Žeby koreňom všetkého zla bola vášeň pre prírodu? Človek si začne všímať čo si nevšímal doteraz. Vyklčované lesy-plantáže,  nezáujem ľudí o otázku budúcnosti človeka a prírody, spoločnosť moderná, ktorá je neriadenou strelou do zabudnutia, strach z kritiky, kontrola názoru v moderných demokraciách, slabosť a hlúposť moderných ľudí. Ich obezita, cigarety, technológiou silno vyvatovaná humanita a život, ktorý sa od začiatku podobá na chradnutie a stratu času.  Príroda sa uložila k spánku. Je zima. Lesy sa belejú svietivou belobou. Ja bojujem so svojou zlobou. Nenávidím sa zato kto som. Myslím teda čo? Som iba obyčajný-moderný človek, ktorý sa stratil na ceste. Ceste životom, ktorá od života sa odvrátila. Nič nie je isté. Nič je jasné. Iba toľko, že ekocída pôjde naďalej hladko. Ekocída, ktorá sa rovná životu v modernej dobe. Pôjde hladko preto, lebo má za sebou šedú masu. Obyčajných ľudí, ktorí sú stratení. Obyčajní konzumenti. Je nás 7 miliárd. Sme mierou všetkých vecí, ktoré sme schopní skonzumovať. Človek by mal pre niečo žiť, a niečomu veriť. Kríza hodnôt, alebo nihilizmus znamená mimo iné aj to, že človek nemá charakter nato, aby veril v čokoľvek. Môže to znamenať aj to, že človek neštuduje svoj život. Autor knihy Tak riekol Zarathuštra sám vyjadril myšlienku, že ´presvedčenia sú nebezpečnejšie ako klamstvá.´ Čo presne je na tom pravdy? Určite veľa. Presvedčenie je viera, a do istej miery aj sila viery v nejakú vec. Niekedy možno stačí menej ako si myslíme. Sme bližšie ako sa nám zdá. Veríme z vlastného presvedčenia. Otázka je čo bolo skôr. Ekocída, alebo masívne ničenie prírody človekom, ktorá prebieha hladko, lebo stojí na masách šedých žabomyších konzumentov.Takých, ktorí si kúpia nový smrtfón, alebo auto?? Aké je naše moto pre budúcnosť?Ekocída nie je otázkou viery, alebo presvedčenia. Opak ekocídy, alebo teda jej praktické potieranie je otázkou viery a presvedčenia. Reálna ekológia pre, ktorú tento blog vznikol hovorí, že v praxi je možné kázať čo človek robí. Keď sa reálna ekológia stavia na stranu opačnú ako na, ktorej stojí moderná humanita robí to pre záchranu prírody? V prvom rade si reálna-ekológia kladie otázku či prírodu v  moderne fungujúcej spoločnosti-ekocídnej teda na ekocíde fungujúcej spoločnosti zachraňovať má vôbec budúcnosť. Poukazujeme nato, že biznis a obchod stoja proti priamej záchrane prírody. Ľudia majú prácu, systém benefituje z toho, že názory ľudí sú v moderných demokratických-ekocídnych spoločnostiach držané v kazajke politickej korektnosti.

Je otázkou či sa príroda dokáže spamätať. Žiadny človek ešte prírodu nezachránil.  Nikto z nás si nepredstavuje, že niečo zachráni. Proti prírode je denno-denne vedená vyhladzovacia vojna. Proti divokým zvieratám ako ryby napríklad sú nasadené vojenské flotily, ktoré ich pomocou najnovších sonarov a radarov vyhľadávajú aj v najhlbších hĺbkach.Stromy sú kacané modernými drevospracovateľskými strojmi, ktoré ich menia na triesky rovno na mieste raketovou rýchlosťou. Globalizácia, ktorá je iným menom pre ekonomiku urobila z celej pozemskej prírody jeden supermarket, v ktorom je výpredaj všetkého prírodného bohatstva.  Presvedčenie je nebezpečnejšie ako klamstvo. Ekocída nie je klamstvo.. Ekocída je zločin, ktorý globálna civilizácia pácha na prírode. Či ide o odlesňovanie, znečisťovanie riek, alebo vypúšťanie CO2. Nejde o mieru do akej sa to deje. Ide o to, že sa to deje. Naše presvedčenie stojí a padá na vášni pre prírodu. Pre intímny vzťah k prírode a bezprostredný vzťah s prírodou, v akom spočíva sila vôle je dôležité veriť, že sami za seba vieme povedať NIE ekocíde.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *