Z mäsa a krvi, ktoré sú pre nás dobré….

Ľudia z mäsa a krvi. Možno áno. Sú to ľudia z mäsa a krvi. Možno sme všetci krvi jednej. A nemali by sme sa na tých ´nelegálnych migrantov´ pozerať ako na takých stroskotancov ako sa nám médiá hlavného prúdu snažia nakukať. Žijeme v pohnutých časoch a zdá sa, že celý svet je na pochode, že žijeme za pochodu. Za pochodu nelegálnych migrantov.

Avšak pozrime sa  nato z blízka. Ak ide naozaj o výmenu obyvateľstva za migrantské tak meč Damoklov vysí nad nami a my sme tí, ktorí svoje domovy vysídľujeme, alebo v najbližšej dobe budeme. Pretože migrantov je ďaleko viac ako nás sa natíska otázka, že kto tu vlastne má s kým mať súcit? Nakoľko v nás Európanoch sa konzistentne buduje pocit viny vďaka židovským hoaxom za, ktoré máme trpieť minimálne dovtedy kým nás žid neuprace do zabudnutia sme čo do svedomia enormne zaťažený pocitom viny, ktorý sa nám vnucuje aby nás formoval do akejsi podoby niekoho kto je neustále ranený tým, že údajne niekomu, niekde a nejak ubližuje.

To často však my nemáme v našich rukách vôbec. Ako som povedal aj v predchádzajúcom článku sa o nás rozhoduje bez nás. V podstate sa z nás robia malé deti, ktoré si nevedia rozhodnúť o sebe, a musia počúvať, že čo je pre nich dobré.

My sami nevieme čo je pre nás dobré. No naozaj. My sme nepochopili, že národy európske pod váhou miliárd stagnátov z tretieho sveta zaniknú, že už celý ten cirkus okolo migrantstva dávno nie je o tom, že ako sme my Európania schopní empatie a vžívania sa do kože ´iného´, a ´druhého´. Pozor tá koža do, ktorej sa čierny stagnát, ktorý čo do počtu nás mnohonásobne prevyšuje nevžije je  koža naša.

Vôbec sa nejedná o náš cit a empatiu, ale náš život a nás, a ako inak než bez nás? Pretože my sme z mäsa a krvi a tiež kože, ktorej sa chce každý čo najskôr striasť.

 Dneska na Slovensku je demografická kríza. Aj keď sa nám Slovákom tvrdí, že tak dobre ako dnes sme sa ešte nikdy nemali je holou pravdou, že ako etnikum-ľud-národ vymierame. Roky tu pritom počúvame o tom ako ´utláčame´ cigánov. Ako tí nemajú ´práva´, a ako geniálne kultúrni sú. Čakám kedy sa o cigáňoch bude učiť  a budeme mať cigánštinu ako povinný jazyk. Utláčame a utláčame. Proste inak to ani nevieme, sme kto sme a máme sa začo hanbiť. No dobre, ale pozrime sa na problém z bližšia.

Na rozdiel od Slovákov cigáňov pribúda. Stali sa zlatým dolom hneď pre dve inštitúcie, alebo dokonca tri. Je to umožnené následnou indoktrináciou. Za prvé sú prezentovaný ako akási ´menšina´. To nie je, nebude a nikdy nebola pravda. Čo do farby pleti na svete ´farební´ sú v zastúpení 97% vs 3% bielych. Cigáni pochádzajú z Indie. Pokiaľ viem boli súčasťou ´kasty´ takzvaných ´nedotknuteľných´ čo znamená, že boli spoločnosťou izolovaní, a styk s nimi špinil. Patrili k tej najnižšej indickej kaste ´čandalov´, ktorí pili z mlák na chodníkoch a podobne. No nech už aj je ako chce. Dnes sú cigánom delegované práva z hora a ´biela populácia´ je buzerovaná do správania sa k cigánom všemožne akoby sme to boli my kto sa tu nevie chovať. Cigáni v tom nie sú celkom nevinne, ale kto by sa unúval? Genocídny orgán, ktorým Európska Únia pre Slovanov je mieri presne. V jej hľadáčiku sme my a nie cigáni na úkor, ktorých nás buzerujú, znásilňujú a dokonca nám vnucujú akúsi ´kultúru´ cigánsku. Človek Európan musí naozaj byť hotovým vypatlancom aby si nechal hovoriť o tom čo je aká  kultúra od cigánov a tých, ktorí z povyšovania cigánov, a ich nadradzovania ťažia. Som Európanom pohanského razenia. Moji otcovia boli Kelti a Vikingovia, ktorých majstrovstvo v každom remesle, literatúre, umení vojny, a narábaní so zbraňou nemá vo svete skoro paralelu!!! My sme všetko!!! A ja krv svojich otcov na svojich rukách neponesiem. Radšej vezmem útokom degerovaných stagnátov.

Nemám záujem o kultúru najnižšej indickej kasty. Nemám záujem o Európsku úniu, ktorá je židovským a proamerickým orgánom genocídy Slovanov. Ich muslimská agenda začala etnickými čistkami v bývalej Juhoslávii. Na rane sme ďalej my. Nemám záujem o falošnú indoktrináciu okolo trpiacich cigánov. Nemám záujem o indoktrináciu okolo všetkého čo trpí, keď v pravde som do utrpenia nútený vždy iba ja. Do smrti a zabudnutia sme nútení my Európania. Naša je cesta do zabudnutia, a cesta so sklonenými hlavami tých, ktorí niekomu ukrivdili. Ale nenechajme sa oklamať. Pretože naša Zem a naša kultúra pohanská bola vždy predmetom závisti a my sami objektom nenávisti a bezbrehých bezpráví, ktoré sa na nás rozpútali v modernej dobe VIEME KTO SME.Aspoň to vieme.

Dávajú nám to dobre vedieť, že doma už nie sme doma, že do budúcnosti sa s nami neráta, že sa v Bruseli, Marakéši,  rozhoduje o nás bez nás. Obrovská špina a škvrna ekologická,a obrovská záťaž na životné prostredie, ktorú týto ´ľudia ako my´ pre náš kontinent znamenajú je dlh, ktorí nesplatia ani deti našich detí. Ono my ich vlastne ani mať nebudeme. Lebo dotovať treba stagnátov v miliónoch a nie nás a naše deti.  Tá eko špina, ktorú si so sebou migranti nesú je tak najviac čo pre nás po kultúrnej stránke týto ľudia majú. No a ako hovorím; po ´kultúrnej´ stránke nie je nezanedbateľné ani to, že predstavujú náš koniec.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *