Horúcejšie časy

…ľudská len ľudská apatia. Tolerancia…Ako povedal už veľký Aristoteles sú posledné dve cnosti zanikajúcej civilizácie a kultúry. Optimizmus je koniec-koncom reflexom zomierajúceho človeka. Posledným reflexom.

Osobne netuším odkiaľ ľudia berú svoj pozitívny optimizmus, odkiaľ berú tú istotu, že nie je sa čoho báť, a nie je pred čím mať strach. Odkiaľ berú tú istotu, že niekto tu dbá na ich bezpečie, že niekto sa postará, keď bude zle. V mojom prípade som z toho trošku precitol, lebo sa mi nedostalo žiadnej odpovede od tých, ktorí majú na moju bezpečnosť dozerať. Zdá sa naopak, že tí, ktorí by mali dozerať sú prvými, ktorí moju bezpečnosť predajú korporáciám a záujmovým skupinám, ktoré organizujú dianie, a spoločenský systém im slúži ako zásterka k  uskutočňovaniu ich zámerov.

Môj názor je, že ľudia v ´demokraciách´ podceňujú často krát nebezpečenstvo do poslednej chvíle, že majú dobré dôvody k tomu lebo celý ich ´moderný život´ pozostáva z odvádzania pozornosti od ´krutej reality´. Avšak nato, aby som videl ……, že do akej priepasti sa rútim mi častokrát stačí trošku oškrabkať smiešne nafučané názory moderných ľudí, alebo smiešne povrchné postoje k ´ekologickej problematike´.

Ona problematika ako hovorím je svojím spôsobom niečo čo je stále na ´okraji záujmu´ vatšinovej spoločnosti. Táto problematika sa bije napríklad s pojmami ako ´rast ekonomický´aka´zvyšovanie životnej úrovne´ a podobne. Je tu konflikt záujmov, ktorý vlastne tvorí podstatu politiky. Životná úroveň, ale nikdy neporastie už viac. Totiž nemá kam by rástla. Na devastáciu zdrojov planéty sú už dnes nasadené enormne silné páky; chemtrails, frakovanie, podmorská ťažba ropy, inými slovami sa trieska posledné z posledného kým Zem sa otepľuje 4000000 Hirošimami denne. Tempo, ktoré človek nasadil na deštrukciu tejto planéty za každú cenu je absolútne bezprecedentné. Chémia sama, glyfosáty, nikotinoidy, to všetko by stačilo na vyzabíjanie živého a ono sa tak aj deje. Planéta je v toxickej kazajke, a pľunder ide na úplný dranc. Kým sa toto deje tak populácia si slastné driemka. Učičíkavaná dokonca aj o tom,že keď je 24/7 hodín dňom a nocou práškovaná chémiou je to asi v poriadku, lebo najskôr tam bude osviežovač vzduchu. Hovorí sa o zvyšovaní ´životnej úrovne´, lebo politika má sama tvoriť opozíciu proti ekológii. Politika ako je dnes robená je proti resp antiekologická. Svojím spôsobom vzhľadom k stavu v akom je planéta, ktorý sa deň čo deň zhoršuje je na mieste povedať, že je antiľudská. Hovoriť pri šialenstve experimentovania na samej Zemi pokusmi s namodifikovaným počasím o ´zvyšovaní životnej úrovne´ ako o téme dňa je pokrytectvom najhrubšieho zrna. Nech by sa človek mal aj materiálne už len lepšie tak ´zdravotne, duševne, psychologicky, mentálne,´, alebo ako len ešte inak nechcete to s ním pôjde už iba z kopca.

Devastáciu prírody v miere akej ju dneska dovoľuje každá politická strana, každé ekologické hnutie, každé ľudské indivíduum na planéte je devastačná aj na týchto posledne uvedených v miere, v ktorej to oni pokiaľ ešte vidieť môžu tú zelenú lúku kde sa ešte chvíľu popasú takej o akej nemajú ani šajnu. A bude horšie. Na planéte bude ľuďom osobne si myslím už len horšie.Žiadne ekonomické úspechy nikdy neprekryjú absolútne zmordovanú planétu a skaličenú Zem. Neexistuje, žeby rovnováha ekosystémová, ktorá ostane v troskách mohla byť nahradená akýmkoľvek technologickým vzmachom. Pokiaľ len človek bude človekom prírodu bude postrádať, a my ako ľudia sa dnes rútime kozmickou rýchlosťou k planéte bez biologickej rozmanitosti, ochudobnenej o akékoľvek prírodné krásy, a dušu Zeme, a budúcnosť našich detí.

Ako tí posledný zapredanci mamonu kráčame na istú smrť. Planéta sa otepľuje šialenou rýchlosťou vďaka chémii do stratosféry pumpovanej, a život na nej umiera a mizne. Planéta usýcha. My vymierame.

 

 

Ďalšia..židovská svätá kniha ´facebook´

Moderných ľudí a ich vysoko toxické chemické hlavy zývajúce prázdnotou zaujimajú viac páčiky a nepáčiky v ďalšej zo ´svätých´ kníh žida, ktorou je ako inak ´facebook´. Nie planéta alebo osud všetkých tvorov, a Zeme, ktorá je sama nútená koexistovať a do živorenia na pokraji vyhasnutia naveky, nie osud evolúcie, ktorá sa uberá miliardy rokov bez zvolenia ´ľudstva´ či jeho vatšiny, alebo dokonca menšiny, ale páčiky a nepáčiky sú pre ťažko skúšaných ľudí chemotoxickej doby dôležité…

Súhlas s im rovnako blbými, a postihnutými.        Je to o čo ide….no pokiaľ sa má jednať o ´chemtrails´ ma vždy zarazí ako ľudia kladú svoje otázky; aké dávky napríklad sa pýtajú tí ´múdrejší´…čo je v tých postrekoch…to ešte znesiem…odpovedám, že to nikto presne nevie, ale že 20 pre človeka smrteľných látok plus bárium, stroncium, hlinik…ale tam kde sa reč točí okolo otázky, že aké ´chemtrails´, že o čo  ide..že nič také nie je. Tam ma už premáha hnus s moderným človekom. Keď od 90 tych rokov je vôbec kondenzačné stopy za lietadlami zakázané vypúšťať a každé moderné lietadlo je vybavené blokátormi tejto stopy, keď aj pred takýmito faktami tu týto ´ľudia´ stoja s otázkou, že či existuje stopa dvadsať kilometrov dlhá, ktorú na vlastné oči vidím, a nie jednu ale desať aj na nebi denno denno; snáď si týto ľudia ´myslia´/ či sa u nich o myslení dá hovoriť pochybujem/ , že tam je osviežovač vzduchu?

..či ma chcú presvedčiť, že nevidím čo vidím? Zrejme, lebo čo iné robia všetky médiá dnes ako to, že nám hovoria, že čo vidíme nevidíme, že čo počujeme nepočujeme, že čo sme nie sme…a tak ďalej do záhuby…

 

Dostojevskij

V spoločnosti, v ktorej neexistuje inštitút, ktorý by chránil pravdu, ktorý by chránil pravdu, ktorá znamená obecné blaho pre pokiaľ možno všetkých obyvateľov spoločnosti, ktorí žijú v súlade s napĺňaním tohoto obecného dobra, a blaha nie je nič čoby nebolo dovolené.

V spoločnosti, v ktorej neexituje inštitút, ktorý by pravdu bránil pre pravdu samu, ktorý by napĺňal legálnosť hodnôt, ktoré spoločnosť reprezentuje a má napĺňať nemožno hovoriť o morálke ako princípe života, a chodu spoločnosti.   Naopak spoločnosť, ktorá v princípe svojho chodu popiera pravdu, ktorá dementuje každú diskusiu o pravde, ktorá popiera napríklad svoju vlastnú prebiehajúcu deštrukciu s poukazom na tučne vypasené klamstvá ešte tučnejších politických pijavíc, ktoré sa priživujú na občanoch slušných je spoločnosťou, ktorá si vynucuje svoju záhubu, ktorá je predurčená zaniknúť, lebo zo dňa na deň neusiluje o nič iné ako o svoj koniec.

Ak je pravda postavená mimo zákon, keď dobro je zločin, keď skutočnosť je zapieraná a všetky médiá vyvracajú skutočnosť a všetko čo píšu je o tom, že vyvracajú, a popierajú skutočnosť tak spoločnosť stratila akúkoľvek hodnotovú orientáciu, a speje k zániku.

Všetko je dovolené v láske a vojne. Vo vojne a nenávisti, a v nenávisti k vrahom…

Za systémovú zmenu proti režimu

..keď sme sa ocitli v bode a priestore absolútnej totality a kontroly názoru v tom o čom sa nám hučí do ucha, že je ´demokraciou´ a ´slobodou´ je na mieste sa aj ohradzovať proti tomu aby z nás niekto robil ´debilov´…

Keď strany politické nemajú v náplni ich práce hovoriť o bezprostrednej realite žitej a ani o informáciách s, ktorými každý kto si dá tú námahu si ich dohľadať môže pracovať, keď nemajú záujem nám dať tie správne informácie a hrajú akúsi politickú satiru na divné témy ako fašizmus, opozícia, koalícia, alebo .. politická korektnosť musíme sa pýtať za akým účelom sme zaťahovaní do úzu ich povrchnosti.

Režim sám zmenu nechce. Potvrdila to vražda Kuciaka. Napriek tomu sa ľuďom klame až sa hory zelenajú. Strany, ktoré si chcú získať voliča sa nenamáhajú pracovať so správnymi informáciami, ktoré kto chce má. Ich ´rétorika´ sa netočí okolo vecí, ktoré dávno nie sú neznáme vo svete akoby o nič nešlo nám neustále prizvukujú poťahovačky medzi sebou a svoje báchorky o tom ako si lezú do vlasov medializujú.  Avšak každý kto kedy chce viesť dialóg, ktorý má zahŕňať témy, ktoré sa týkajú veci v pravde pravdúcej nepochodí.

Za akého Boha je sa treba skrývať, keď napríklad nie je žiaden problém ako so spoluprácou s Ruskom, tak so spoluprácou s EU? Témy, ktoré dávno v Európskom parlamente sú na stole ako témy v podobe GMO, alebo glyfosátov, či nikotinoidov sú témy, ktoré pánov Slovenských politikov neoslovujú ani do tej miery aby ich brali ako penzum svojej práce. Otázka ´jadrových elektrární´, alebo otázka ´glyfosátov´, či ´nikotinoidov´ je otázkou, ktorá musí byť adresne zodpovedaná, a jasne na ňu musí byť formulovaná odpoveď. Formulované stanovisko.

Nakoľko problémy, ktoré GMO, glyfosáty, či nikotinoidy spôsobujú sú nekonečné nie je možné ich vytesňovať, a zakrývať pod pseudo okrajovými záležitosťami ako 1844, alebo podobným popichovaním. Strana, ktorá neberie žiaden ohľad na spomenuté témy, a neberie ich vážne je  na smiech, a nie je nič vážne na týchto ťahaniciach o číslach. Nie je nič dôležité na bezpredmetnom popichovaní, ktoré je liatím benzínu na oheň režimu.

..v momente kedy je na Zemi páchaná sabotáž či už v podobe chemtrails;https://www.peticie.com/stopchemtrails

Alebo sme pod neustálou kontrolou ´sociálnych sietí´, kde si máme vymieňať ´informácie´, ktoré nám politici nedajú? Máme tu vyzerať ako banda konšpirujúcich bláznov už len preto, lebo človek, ktorý je dosť antikonšpirátorom, aby narábal s číslami ako 1844 nemá dosť odvahy nato aby povedal, že o dávno-pradávno známom fakte či už GMO, glyfosátov, chémie v stratosférických rozstrekoch na modifikáciu počasia, ktoré sú dávno známe, a široká verejnosť nehovoriac o odborníkoch z každého fachu o nich hovorí a vie,nemá on ani pol slova vo svojich programoch?

Je blbosť o vystúpení z NATO hovoriť v súvislosti s modifikáciou počasia tonami chémie, ktoré dávno v Európskom parlamente sú známe témy? Zakazuje ústava SR hovoriť o niečom o čom v EU sa dávno diskutuje? Zakazuje hovoriť o tom, že sa to zakazuje diskutovať? Je blbosť hovoriť o vystúpení z NATO v súvislosti s tým, že Putin sám sa k ´modifikáciám počasia´ stavia skôr skepticky? Keď chodím s petícou a pýtam sa ľudí prečo chcú zotrvať v NATO sa mi dostáva odpovede, že NATO nás chráni pred Putinom. Tieto dezinformácie politikom z ĽSNS nedvýhajú tlak, aby ich dementovali?

Prečo mlčať ku glyfosátom, k nikotinoidom, alebo ku GMO?, či atómovej energii vo veku, kedy svetu hrozí zánik z Fukušimi Pre politické strany, ktoré sa oháňajú číslami ako 1844 zrejme nie sú tieto problémy dosť vážne nato aby poslúžili ako istota, že NATO to s nami dobre nemyslí. Nie sú dosť vážne ani nato, aby sa k nim vyjadrovali, aby zaujali stanovisko, dokonca ani dosť nato,aby pravidelne o nich prinášali informácie, aby po pravde informovali, aby dávali ľuďom šancu sa správne rozhodovať v otázkach ich života a smrti.

Tieto témy proste pre ĽSNS nie sú témami, a nie je treba k nim mať ani len postoj, ani ich adresovať.

 

 

 

 

+6 melónov od židov pre Rómov;Kotleba a spol sro

…ftipné, že sa v SR točia debaty, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Realita, ktorú žijeme sú GMO, biologická vojna chemtrails, glyfosáty, nikotinoidy, alebo vyhrážanie sa od EU nukleárnym zásahom;

https://svet.sme.sk/c/20912187/unia-siahla-na-nuklearnu-moznost-potresta-madarsko.html?ref=njct

…na žiadnu z týchto otázok ´páni´ od Kotlebu tj Kotleba a spol nie len, že odpovede nemajú, ale drzo reagujú aj na výzvu sa k týmto absolútne kľúčovým témam vyjadrovať s tým, že kým nie sú pri koryte nie je čoby s tým robili. Poslanec Uhrík dokonca sa vyjadril, že o ničom z toho nevie.

Hlúposť a ignorácia nie sú dobrou kombináciou, a odvádzanie pozornosti od týchto tém somarinami ako 1844 tak nato by Kotlebu bolo. Robí svoju službu svojím chlebodárcom a my musíme mlčať,lebo nás nútia? Taký Uhrik, ktorý sa oháňa s kúpou haraburdia ´stíhačiek´ mi povie, že on nevie čo bude keď Americké Monsanto nakáže kúpiť GMO potom ako vypne cez chemtrails v SR dážd? Čo vzhľadom na tento september je v podstate tu?

No prečo sa nebavíme rovno o tom, že Kotleba dá šesť štavnatých červených melónov od jeho židovských kamarátov naším Rómom teda pardón Slovákom? Alebo na čie politické tričko si to vlastne Kotleba prihrieva polievočku, keď trepe o ´rómoch´, ktorí keď sú slušní sú rovno ako my? Nie oni sú totiž ´my´, lebo v Slovenskej ústave je zákaz definovať ´človeka´ na etnickej rovine, preto medzi Slovákom a Rómom nemôže byť rozdiel z politického hľadiska, keď biologické je vypustené…

Preto keď Kotleba rozdáva peniaze ´bielym rodinám´ tak komu ich vlastne rozdáva? Slovákom, alebo Rómom?

Fašizmus

Dneska strany politické nerobia nič iné ako vinia slovom ´fašizmus´ pamiatku všetkých tých našich indoeurópskych bratov z Nemecka, Rumunska, Poľska, Talianska, aby pohanili ich pamiatku, aby hanili tých, ktorí padli za Európu, alebo za ňu bojovali a prehrali.

Dnešní páčikovia a nepáčikovia v politike, ktorí neotvoria huby, keď je obyvateľstvo Európy katované chemtrails biologickou vojnou a dokonca, keď vyzývajú ľudí , že chcú ´von z NATO´ tak ešte ani tam sa im nezdá, žeby mal argument technoexperimentu so Zemou a Európou, či pokusom na ľudstve s, ktorým sa tu robí nejaký ´test´ mať nejakú ´váhu´ hovoria a poukazujú na ´fašizmus´ ako na prečin sympatie k ´zlej ideológii´. Asi k ľuďom ako Vy a Ja sa to myslí.

No nechám na čitateľoch čo si za mienku o tejto strane urobiť, ale jedno je isté; keď sa týto fackovací panáci ´elít´ oháňajú slovom ´fašizmus´, zatiaľ čo vedľa v Nemecku prebieha genocída Nemcov, ktorým ako nám EU zrušilo ústavu je už o čom ´polemizovať´….

Slobodný človek

Som slobodný človek. Taký som sa narodil a takého ma zabijú. Rozhodli tak bezomňa. Vzali mi voľbu. Hovorím Vám preto neverte svojím politikom, neverte ľuďom, ktorí Vám vnucujú, že nemáte právo vedieť, že Vás niekto vraždí, že nemáte voľbu. Týto ľudia Vás vraždia. A tyto ľudia Vás o voľbu oberajú. Týto ľudia právo byť ticho keď Vás vraždia nemajú, lebo Ste im ho nedali, a ak im ho dávate, keď si odpovede nepýtate tak nie Ste slobodní, ale Ste nič. Nič zotročené, a Vaši politici si nemajú právo brať slovo sloboda do huby, ani slovo sloboda voľby.

Lebo keď máte iba slobodu voľby kupovať jeden prášok a nie iné, alebo auto zelené a nie červené, ale voľbu nemáte čo dýchate tak Vás slovo ´sloboda´ a ani ´demokracia ´ nespasí…

 

 

 

Člen systému;hlas elít

..dnešný spoločenský systém to je patologická brutalita.

Ľudia už lačnia len po krvi. A tá potečie. Smrť je všade, a je ju cítiť. Je hmatateľná, a je prítomná.  V biologickej vojne, ktorú ´predstavitelia vlád´ nepriznajú akoby išlo o nejakú voľnočasovú aktivitu ´elít´ pre obecné blaho.

Iste nikto nepovie na plnú hubu, že NÁM TO JE JEDNO ZA KAŽDÚ CENU. Preto, že to tak je, že za každú cenu tj v tomto prípade za cenu, že čoskoro bude po prírode, že čoskoro bude po živote je IM TO VŠETKO JEDNO PRETO, ŽE IM NEMôŽE BYŤ INAK AKO JEDNO. No nikto z nás, ktorým nám je to jedno, lebo inak nemôže sme si to nevybrali, ale boli sme do týchto rolí obetí natlačení  lebo sme nevedeli a ani nevieme inak; človek ako ja, ktorý je celý život v absolútnej ignorácii spoločnosti lebo si ako obeť bol vždy sám na vine je človek ako ste vy. Člen systému, ktorý po Vás zametie každú stopu. Vás zradili Vaše vlády, a všetci tí, ktorí Vám o biologickej vojne zvanej chemtrails nehovoria ani pol slova Vás klamú.

 

Dnešný spoločenský systém je horúco. Teploty stúpajú a agresivita v ľuďoch narastá. Zem je roztápaná chémiou, ktorá má vyzabíjať život a ľudí. Elity hovoria jedno ; ´MUSÍME ZABÍJAŤ DETI, ZABÍJAŤ ĽUDÍ´ a ´MUSÍME USPIEŤ´.
A úspech sa dostavil. Dostavuje. Úspech je niečo pre potkanov každodenne chemizovaných celkom relatívne. Napriek tomu tieto potkany nerobia nič iné ako to, že poslúchajú. Autority ako politické strany sa nespochybňujú, názory, ktorý hovoria o tom ako sú tieto strany skorumpované sa medzi ľuďmi , ktorí vysedia dni a týždne na´FB´ sa nezdieľajú.

Ako  príklad takejto ultra skorumpovanej strany, ktorá bojuje proti ´fašizmu´, keď napríklad v Nemecku prebieha genocída ´indoeurópanov´ tj nemcov uvediem ĽSNS, ktorá k zabíjaniu detí v tejto vojne nepovie ani áno, a ani nie, a blokuje ma keď sa pýtam či je chemtrails pre SR v pohode, alebo by som s tým argumentom nemohol sa pri zbieraní podpisov pod vystúpenie z NATO argumentovať ….

 

My členovia systému nemáme nič iné ako ignoráciu spoločnú so systémom. Ignoráciu, ktorá nás spája, korupciu, ktorá nám je spoločná. ZA KAŽDÚ CENU NÁM JE TO JEDNO, lebo tá cena je náš život.

..cena pre systém….

 

Člen systému; odvahou proti chemtrails?

Máme systém, ktorého sme členmi. Rádový člen systému je človek, ktorý sa obetuje. Ekosystém, ale neexistuje viac. Ekosystém je pod deštruktívnym bombardovaním. Súčasťou ekosystému nie sme. Sme členmi systému, ktorý je spoločenský. Spoločnosť dnešná, ale ekosystém zabíja. Tiene z, ktorých ľudia nechcú vystúpiť sú tieňmi konzumu, ktorý je všezahrňujúci. To znamená dneska je to napríklad aj ´chemtrails´. Ľudské tiene, alebo telesné schránky, ktoré sú bombardované takým množstvom chémie, že Zemi tj ´globálnemu ekosystému´ hrozí zánik toto tempo šialenstva ťažko prežijú. Avšak nikto nevystúpi zo systému, lebo systém spoločenský je skorumpovaný do tej miery, že popri tom ako´elita´ ľudí zabíja im ten dáva jesť.

Vystúpiť zo systému by znamenalo vystúpiť z už tak mrtvejšej telesnej schránky ako živej a apelovať na politikov s tým, aby zodpovedali jednoduchú odpoveď, že napríklad keď ĽSNS chce odvahou proti systému prečo nechce odvahou proti chemtrails?

 

Nikoho neušetria.

Všetci sme potrební jeden pre druhého, pre tých hore sme postrádateľní.

Ľudia by si mali uvedomiť, keď ignorujú každého kto hovorí niečo v nesúlade s oficiálnym naratívom, že tí, ktorí im ich ´presvedčenie´ resp ´pseudo verejnú mienku´ vnútili sú práve tými, ktorí ich chcú zničiť a zničia keď sa neprebudia.

Tým ako slepo napádajú okolo seba všetko čo má od ich nahučanej ´pravdy´ ďaleko ukazujú ako vychovaní k slepej poslušnosti sú, a ďaleko ide ich ignorácia, a nevedomosť.

 

Je treba vždy mať na pameti čo vedel už Voltaie ten posledný z osvietencov; tých, ktorých nesmieš kritizovať sú tými, ktorí ti vládnu.