element zdravia

..obsesívne staranie sa o svoje ´zdravie´ pozorované na moderných prázdnych existenciách ľudského druhu sa asi priamou úmerou blíži jeho psychiatrickému chovaniu. Populácia vo svojom absolútnom bezvládí padá dole vodou samého života, ktorý má v koncoch. na Zemi pošlo už 80% chrobákov a po nich sa človek tu už dlho neohreje. udržateľný rozvoj ako kaleráb na otázku vyčerpateľných zdrojov Zeme…miliardy jej hladných detí pred bránou absolútneho zániku biologického života premietaného na mriežku jednotiek a núl.

..element zdravia?? obsah spádu ťažkých kovov v manažmente solárnej radiácie;https://tadesco.cz/rozbory-chemtrails-co-na-nas-sypou/

nemôže nechať nikoho na pochybách, že zachovanie si zdravia je predstava, ktorú už málo kto z nás zažije. zároveň musí byť jasné, že na zničenom zdraví sa najlepšie zarába,že ani predajcovia doplnkov výživy nemajú záujem hovoriť o chemickom koktejle, ktoré ľudstvo-švábstvo deň čo deň si musí odniesť ako výprask zato, že slepo verí v autoritu. Vlády, a militaristickej chunty, ktorá buzeruje svet z teroristického Uzraelu.

 

 

žerú svoje deti

hnus nad ľudstvom, ktoré zvracia  krv života Zeme vysatú akoby pijavica vysela na krku plnom bolesti vnútra samotného symbolu smrti. miliardy sa budú udržateľne rozvíjať k svojím čoraz viac a viac prázdnejším existenciám pred, ktorými sa držia od tela všetky tvory na reťazy autority.

…každé hovno je autorita v každom hovne záujmu svojho sa hrabajúceho mrchožrúta. Vrcholy ľudstva ako pyramídy smradľavých odpadkov, ktoré už škrabú nebesá multinadnárodnými korporáciami, ktoré posledné zdroje kántria aby vyrobili zbrane hromadného ničenia na premnoženú voš. Milujú svojich nepriateľov na slovo a na život a na smrť.

 

Vedecký Molochov oltár; otvorený hrob pre deti

Hrobáry  Ťa ťahajú za nohy do truhly.Prázdnota samoty zničenej Zeme kde hasne život. Protézy ktorými sa človek oháňal ako telefóny, autá, či lietadlá tvoria zákulisie tohoto mŕtveho sveta kde nevidno žiadnu snahu ďalej cítiť a ani byť a tak ako sa nevedno kde vzali sa poberú aj ďalej jeho poslední dobyvatelia. Metla ľudstva. Jeho život sa naplňuje z polovice prázdnotou a prázdno, ktoré z neho banuje neostáva na náhode a horore zo samého bytia zabitého a samo sebou zničeného.Nič nemení na živote samom žiadna bolesť, ktorá by tak ako moc životu brala zmysel.

Vôľa k moci bolesti sa obracia proti svojmu nositeľovi, a Zem ako taká hostiteľka schytáva ranu za ranou. Vedecký Molochov oltár.Veda, ktorá kryje smrť akou sa bičuje Zem. Vedecká komunita, ekologická komunita, a celý inteligentný svet politiky kryjú chrbáty vrahom vo vojne o vietor, ktorá zúri na všetkých frontoch života, ktorý sa špirálou dole posúva hore k svojmu koncu.

Populácia ako dieťa nedonosené zraňovaná patológiou nekrofilnej spoločnosti požierajúcej svoje vlastné deti.

ono čo je moc to je moc

Útok na podstatu života samého na Zemi, ktorá je vydaná na milosť a nemilosť ….moci samej o sebe fungujúcej aj za cenu likvidácie Zemského života. Chradnúci život ustupuje proti nepriateľovi, ktorý prišiel o zdravý rozum, aby si zo Zeme zrobil svoju pokusnú základňu a zo všetkého čo na nej žije svoj objekt experimentácie. Zem vskutku má svoju cenu a pritkla jej ju technológia a technokracia aká sa pred životom nezastaví pretože moc o život nedbá. -a to o žiaden.

?Moc je Archimedov bod v akom sa všetkó čo sa deje so svetom stretáva v elementárnej rovine zahladzovania do temnoty života živobytia, živého stavu, ktorý je automatizovaný ako organizovaný stav vedomia bytia iného. keď nič na Zemi už nemá budúcnosť, ktorá by bola udržateľná je samota človeka, ktorý prekukol samovraždenú hru veľká ako holé nebo na horizonte sa rúcajúcej biosféry.

Evolúcia nestačí človeka živiť, ktorý ako taký parazitický organizmus vysáva z nej existenciu ako krv. Dejiny sú iba skutočnosťou aká sa nedá rozložiť na mrúci svet a jeho jednotlivé časti. Ľudstvo mizne zo spaľujúcej Zeme teraformovanej bláznami s pákami neuveriteľne veľkými, ktoré im prepožičiava moc absolútnej moci.

Opojenie touto absolútnou mocou dáva ľudskému druhu vyzrenie nejakých mašín za, ktoré sa berú obyvatelia zabíjaní rad radom hlava nehlava. Veterná vojna vedená na nás ľuďoch, ktorých valcujú megatonami chémie ako šváby, ktoré nemyslia v jednom kuse o ničom inom ako kokotinách. Prázdne hlavy alebo život vo virtuálnych análoch záhyboch fysis; asimilácia vedomia do ničoty otvorenej vojny o vietor.

 

nový globálny nepriateľ

Preto, že mier nie je udržateľný ekonomicky nič neprináša sa zvažujú rôzne scenáre výroby umelého nepriateľa, od umelo rozpútavaných lokálnych vojen, plánovania ročného počtu vojenských úmrtí v krajine až po úmyselné znečisťovanie životného prostredia, ktoré sa pred verejnosťou predostrie ako nový globálny nepriateľ, proti ktorému treba spoločne bojovať.

 

 

Report from Iron Mountain. Správa zo Železnej hory. (1966). Americká tajná štúdia o ekonomických a spoločenských rizikách situácie trvalého mieru

fúra multikultúra;2026

..multikultúra je nadávka na margo patologického úpadku všetkého ľudského. Nič to, ale nemení na tom, že hnoj v akom sme alebo teda toxicko-chemické polievka sprejovaných švábov je stále hustší; more absolútneho  šialenstva v akom sa topíme. Zem pod paľbou je v procese svojho zániku. Geoinžinierstvo pretopilo Zemeguľu toxickým spádom ťažkých chemikálií, fertilizáciou oceánov, odlesňovaním formou vypaľovania lesov  popolom z, ktorých sa zachladzuje vriaca Zem na svojom druhom konci.

Bod v akom mlčať je zradiť je v bode z akého niet návratu do života a k životu. Horizont zániku všetkého života; 2026.

 

 

multikultúrak

..odpad produkovaný umelcami ako ´peter naď´, alebo ´katarína knechtová´…lacná komercia na gumovanie hláv mládeže. falošné nádeje o sláve lacnej ako tieto ´hviezdy´…. vegánski spasietelia prasiat a kurčiat ako michal kolesár a všeobecne pomýlená verejnosť na drobkoch zo stola vrchnosti. vždy keď zatopíte svojím nepriateľom dobre urobíte. kultúra dnes je rozkladný element. treba sa jej brániť. element je to na zatemnenie mysle a motanie nezmyslov. všetci musia povinne trpieť bludmi a nikto nesmie dovoliť, aby bludy vyšli z módy. inštitúcie sa rozsypú ako domčeky z karát v momente keď sa zosype životné prostredie, ktoré dostáva ranu za ranou bez milosti.  Celý môj život som bití ranami osudu ako životné prostredie je bité ranami osudu ´elity hlava nehlava.´

…patologické chovanie politických špičiek, ktoré si nevidia na špičku nosa. mlčanie kriminálne ´ekologických organizácií´, ktoré aby nestratili non-profit stutus iba hryzú do zjedeného koláča Zeme. multikultúrak klimatických exulantov, ktorí do Európy prúdia aby tu vyžierali čo ich mocipáni nechali zbedačiť u nich samých doma. pulty obchodov sa ešte prehýňajú pod kvantami jedla, ktoré ´disastrous kapitalizmus´ vytrieskáva na silu zo Zeme a jej posledných zdrojov. No na horizonte už vidíme hladomor.

 

 

ľudské stádo zošalelo

Hlava-nehlava stojí na konci tunelu. Má smolu. Po stopách hmyzu pôjde človek. Ľudské stádo, ktoré zošalelo na samo seba ochorelo. Rabuje, pľundruje, mláti okolo seba bez okolkov do všetkého čo sa kde hne nehne. Apoteóza zániku vysí vo vzduchu ako ten vysí na vlásku, lebo takto má to život už nahnuté. Vyprahnuté ľudské čeľuste žobronia o každé kusisko živého tela do ktorého by zaťali zubiskami a nechtiskami. Stisky ľudských mašín ako rypáky orúce vyprahnutú zem znesvecujú čo im vlezie do krku.

..ego týchto ľudských príšer, ktoré vraždia, mordujú, cicajú, vysávajú, hyzdia, rozoberajú, maria, hatia, pliesnia, pranierujú všade kam len oko dohliadne na dne svojho holokaustu.

..pod kožou ma ženú a žerú tieto vysiace tisíce megatón chémie, ktorá morí vzduch, ktorá zo vzduchu vysáva energiu a čistý štít mojej sebeckosti odkladám. Otváram oči v čudesnom sne kde nemávam závrať iba nad priepasťou bezpohlavnej spoločnosti kastrovanej v kolese šťastia, ale ako ja viem sa vidím v mŕtvych, ktorí ma míňajú bez mihnutia oka do ktorého padá čierne nebeské teleso spálenej Zeme.

necítim viac nič voči ľudstvu a jeho stádu, ktoré chcem mlátiť palicou aby som ho zviedol na cesty ďaleko od jeho bláznovstva na, ktoré zblúdilo, ktoré sú neschodné kde trčí ako boľavý palec, aby som ho zviedol zo scestia na nescestie ; v nadpočetnej vatšine ale stoja miliardy kobyliek ako myšlienka moja, ktoré svoje šíky zhrotili aby čoby štíty  udreli sústrediac svoje vedomie seba od tela, kde sa mi dostáva karmická forma sumy sumára , a vedenia.

Rana sa otvára s bolesťou v náručí tvorstvo, ktoré nevládze za pachtivotou jedného odpornéhu druhu, ktorý reže živý svet do mozgu skalpelom aby vivisektoval existenciu samého všemohúcna. Balast moci aká nepozná seberovna a sľubotechna budúcna aké nemá v možnostiach voľby tejto Zeme nič a nikto.

Teror na každej úrovni biómu rozpútava tento bezprízorný tvor na horizonte svojho zániku. Nič živé okolo neho pomaly nikdy viac nebude, a on sám v strede svojho šialenstva rozožieraný chtíčom svojej bezodnej hlúposti nakladá budúce mŕtvoly ešte sa dnes hýbajúce svojich blížnych tvorov a súľudí do chémie aby ich balzamoval ako nadtvorca a nad tvor vsetkého prvého a posledného osudom, ktorého je v rukách krutého nájsť svoju smrť.Zem na akej bióme sa experimentuje s morovými ranami chemických postrekov dostáva smrteľné injekcie deň čo deň. Oceány v akých vznikol život sú kyslou toxickou polievkou kde z posledného posledné už naposledy vydychuje a nad svojím dielom skazy sa iba šialené  ľudské stádo raduje od radosti a od škodoradosti samé celkom šibnuté.

 

 

 

Inferiórny monológ

vonkajší svet

ako fasáda zovňajšku. Milerada sa obracia do zásvetia. Inferiórny monológ, ktorý vedú s ním neznámy hostia z krajiny Alice zázračnice. Nič tu mu nepríde ftipné. Na majoritnej spoločnosti sa otvára obrovská rana. Vyhladzujúci program spustili do chodu mžíkom oka tí, ktorých šedá eminentnosť znamená problémy.

Príroda sa vyníma za svetom, ktorý človek opúš ŤA. ..púšť je všade studená ako slnko padajúce za okraj hranice priepasti. Sype sa popol z hrán za aké krok neberie konca. Zábradlie nepoužiteľnej zničenej zeme. Kto sa ho chytí??

„Territory“ Unknown man

„Territory“
Unknown man

Alternative – mass control ; Unknown man

 

Speaks to the world; Diversification and guilt

Sucking your trust; Jealousy prejudice
A trap in every world; The courage to be themselves… often hated

War for territory; Aims to make individual freedom War for territory;
Choice control Spiritual bounds mental shackles
Behind propaganda To heal the wound of separation
Poor information To question the unquestioning of the mind
To manage your anger Offers an alternative to mass control

War for territory Progressed
War for territory We have progressed

Dictators’ speech  Physically as far as we can go… next stage mental
Blasting off your life The process is you
Rule to kill the urge Justification decentralized by conditioned guilt
Dumb assholes’ speech Fear responses

Years of fighting Realize
Teaching my son For individuals who wish to acquire
To believe in that man is Sigil to the will
Racist human being Give the mind before which is a function of the self to react
Racist ground will live And this focusing releases a tremendous energy
Shame and regret As the concourse lowers positive flow of energy

Of the pride So be it
You’ve once possessed The process
So be it

War for territory  Body like mindedness
War for territory Ageless souls

 

Alternative – mass control Striving for individual matters

The center of the information war for territory

Toward collective goals
A guiltless state of self awareness
The process is you
The process is yours