rozptyl inteligentného /smart/ prachu

…kvánt systémov mikroelektromechanických ako senzory, roboty, alebo iné zariadenia, ktoré sú citlivé a takto detekujú svetlo, teplotu, vibrácie, magnetizmus, alebo chemické zlúčeniny. Za týmito systémami je zvyčajne počítač, ktorý nimi operuje, alebo rovno počítačová sieť, ktorá nimi operuje bezdrôtovo. Smart prach je rozptyľovaný na širokých územiach aby tam hromadil informácie, riešil úlohy, ktoré vyciťuje cez rádiové vlnenie čo následne vyhodnocuje a identifikuje. Smart prach komunikácia prebieha bez antény oveľa vätšej proporcie komunikačného zariadenia, ktorá je meraná na milimetre. Toto zariadenie môže byť náchylné na zranenie elektromagnetickým vlnením, ktoré ho vie odpojiť. Tiež ho vedia vypnúť mikrovlnné radiácie.

 

naše Životy sú im zdarma, ale ..

…..naše peniaze ich toľko stoja, lebo pod týmto 666 nič nového nemáme; vieš odkiaľ fúka sem vietor smrti do akého hovorím?
…zo zreteľa padá na vedomie tvár sto krokov po opiciach kedy sa života sily znova do toho opreli, ale dnes ide o všetky pre všetko so všetkým, ale Ty si tu ako doma a toto ešte úplný blázinec nebude, preto zodvihni hlavu a oči od zeme aby si hrdo kráčal v záhubu, kým je čas sa pozri záhube do očí do korán, ktoré sú vätšie ako tvoj strach, ktorý máš v sebe aby Ťa manipulovalo lingvistické programovanie rétoriky nie, nie a nie….kam sa namanie tam si vanie počasie na čas stvorené ako pre Teba podľa scenára toho najkatastrofickejšieho.

dva na trip

..život je na obzore. nenarodený ide k oknu. nevidí než tmu. než sa zobudí otvorí oči i kde nič tam nič tu nevidí. je sám o rovnakom čase na rovnakom mieste mŕtvy a nikto nevie viac o ňom nič. nikdy sa nedozvie. iba ľudská slabosť ho dostane do vytrženia, kto nad jeho plytkým hrobom stane dvíhajúc k oblohe zrak bezočivý aby v bezbrehom prázdne plaču všetkého života nad človekom začul nárek tichší ako kroky smrtky.

ekonopol usa

..totálna globalizácia berie dych. denne miliónom zvierat, a tisíckam ľudí, a 200 druhom zvierat, a rastlín a detských ľudí v tomto ponurom a umierajúcom svete všade vonku, kde sa už samo sebou človeku je ťažké byť. ľudstvo v globále a večnosti v samote, ktorá trvá večnosti večnosť. v globále na opičom bále medzi ľuďmi kde o víťazoch už rozhodli rovnaké banky, aby zadosťučinenie padlo na hubu.

 

je to konšpirácia, ale nejde o teóriu no fakt Agenda 21

..ekonomika, ekológia a rovnosť

https://www.youtube.com/watch?v=uoGPK3YQuKE

kontrola centrálnou jednotkou;
všetky systémy treba zharmonizovať
aby sa dali pod kontrolu.
centrálna vláda
chce ameriku
dostať do miest
aby sa občania stali nesamostatní
a v tých mestách ich mali pod absolútnou kontrolou
z pod regiónu do ´globálu´; všetky spoločnosti ktoré to podpísali Agendu 21
budú vo vojne ako dnes USA so svojimi vládami;

osobný životný priestor

..smart fón pod slovom ´smart´ kde ide o Agendu 21 znamená zbraň vyvinutú vojenským priemyslom. sloboda, ktorú údajne v demokracii mám by mala znamenať ako holé minimum toľko, že v mojom životnom priestore by nesmelo byť nikoho s touto zbraňou v ruke..pokiaľ teda som ja neozbrojený…čo vidíme, ale dnes?? deti do zbrane lebo rodičia od rozkoše sa pominuli na rozume..

..viac o mobiloch a smrti Čečenského generála zavraždeného cez mobil;