Latest Posts

Paranoja agora

Paranoja agora;konečne sa cítim ako šváb, ktorého plynofikujú; zombifikovaná wifi mŕtvola. Absolútna patológia modernej popravy; xmass uicide. Keď ich údajný fuhrer dusil v údajných koncentrákoch sa nemali tak zle ako my pod nebom obťažkaným megatonami chémie; holt vývoj tech ide…
Čítať viac

Štokholmský syndróm

Štokholmský syndróm je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemníci začínajú vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľom. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tieto pocity sú odborníkmi považované ako iracionálne, na človeka počas takejto situácie silne vplýva miera nebezpečenstva a strachu….
Čítať viac

pohanky

  Inými slovami, v blízkosti jazera Lerna, pri termálnom prameni (travertínovej kope) s jedovatými výparmi (resp. pri vstupe do jaskyne s jedovatými výparmi) bola svätyňa kňažiek, ktorých sa domáce obyvateľstvo bálo (vďaka ich krvavým rituálom napr.), čo však nebol problém…
Čítať viac