Globální válka o přežití:

Termonukleární aktivita naší hvězdy vzroste do roku 2060 o více jak 50% a na Marsu roztávají polární ledovce! Velké části Anglie a Ruska se ocitnou pod vodou, v Rusku dojde k zatopení ropných nalezišť a začne chybět pitná voda! Člověk a světový průmysl nevyprodukuje ani z 10% tolik emisí skleníkových plynů, co ročně do atmosféry a mořské vody vychrlí sopky v podobě oxidu uhličitého! Bílý muž přežije pouze na jiné planetě, v podzemí nebo v singularitě!

Globální válka o přežití: Termonukleární aktivita naší hvězdy vzroste do roku 2060 o více jak 50% a na Marsu roztávají polární ledovce! Velké části Anglie a Ruska se ocitnou pod vodou, v Rusku dojde k zatopení ropných nalezišť a začne chybět pitná voda! Člověk a světový průmysl nevyprodukuje ani z 10% tolik emisí skleníkových plynů, co ročně do atmosféry a mořské vody vychrlí sopky v podobě oxidu uhličitého! Bílý muž přežije pouze na jiné planetě, v podzemí nebo v singularitě!

Koncem každého roku je zvykem, že weby a zpravodajské servery bilancují, provádějí “rewind” aktivitu a ohlížejí se zpátky. Jiné weby dělají rozhovory s politiky, aby pro směnu oni se ohlédli za posledním rokem. Na Aeronetu však ode mně takový článek nečekejte, protože konec roku není důvodem k bilancování, ale naopak k ostražitosti a obavám, protože každý další rok, který nás čeká, bude horší a horší, nejen z pohledu politických procesů, ale především z pohledu klimatických změn na povrchu naší planety.

Doslova jako na zavolanou odvysílala televizní stanice Prima Zoom před několika dny další epizodu z ruského dokumentárního seriálu Земля: Территория загадок, v českém názvu Země: Území záhad. Normálně tyto pořady nesleduji, ale byl jsem upozorněn na jeden z dílů tohoto seriálového dokumentu (konkrétně 29. díl), kde se hovoří o procesech oteplování planety. Zmíněná série tohoto pořadu pochází z roku 2014, takže se jedná o aktuální informace. Doslova mně šokovalo, že v dokumentu jsou otevřeně publikovány informace, které jsou dostupné v rámci Syndikátu. Informace, které během několika minut zazněly v pořadu, jsou natolik zásadní, že jsem udělal výstřih segmentu v podobě ukázky, který máte v úvodním videu na začátku tohoto článku.

Slunce zvyšuje svoji radiační aktivitu.

Pokud jste si zakoupili moji první knihu Human Ex Machina, potom vám naprosto všechno docvakne a automaticky se seřadí do logické posloupnosti. Pochopíte, že globální světové procesy, které probíhají, mají svůj důvod. Zběsilé a překotné kroky řízení globalizace, spousty chyb, rozvraty systému, polarizace společností, politických procesů, to všechno by se dříve nikdy nestalo, kdyby původní plán globalizace nedostal smrtelnou ránu a nezačal selhávat, s čímž nikdo z globalistů nepočítal.

Termonukleární aktivita naší hvězdy, tzn. Slunce, obrovsky narostla. A to není to nejhorší, protože podle amerických výzkumníků, o kterých je v pořadu také zmínka, vzroste přibližně do roku 2060 termonukleární aktivita Slunce o 50% a jsme prý v novém cyklu sluneční aktivity, která začala v roce 2008, kulminovat na počátku druhé poloviny tohoto století mezi lety 2050 až 2075 a aktivita Slunce bude o polovinu vyšší, než předchozí sluneční cyklus. Tento proces má vliv na zemskou ionosféru, kterou potom proniká tvrdé sluneční záření.

Slunce zvyšuje radiaci a činnost sopek zaplavuje Zemi emisemi skleníkových plynů, snížení průmyslové produkce emisí nemá na celkové planetární emise žádný vliv

Ruští astronomové už dnes zjistili, že polární ledovce na vzdáleném Marsu začaly roztávat, proces mizení ledovců tak neprobíhá jenom na Zemi, ale i na dalších planetárních tělesech v naší sluneční soustavě. Šokující, avšak nijak překvapivá, informace zaznívá v pořadu o tom, že člověk a jeho průmyslová aktivita na planetě Zemi se podílí na výrobě skleníkových plynů jenom sotva z 10% celkového objemu, protože naprosto drtivou většinu oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů produkují světové sopky a jejich sopečná činnost, která v posledních letech dramaticky roste. A co je nejhorší, nejde jenom o sopky na souší, ale především o podmořské sopky na dnech oceánu, který chrlí do vody síru a CO2, čímž zvyšují kyselost oceánů a moří. Tato kyselost snižuje odpařování mořské vody, mění se objem oblačnosti nad oceány a kyselost rovněž působí na plankton v mořích, který vyrábí obrovská kvanta světového dýchatelného kyslíku. Méně planktonu znamená méně kyslíku k dýchání pro celé lidstvo.

Průmyslová produkce CO2 představuje jen 10% toho, co vychrlí za rok sopky do ovzduší.

I kdyby člověk přestal vypouštět CO2 ze své průmyslové činnosti, nedokáže zastavit činnost sopek na této planetě. Přísně utajovaná pravda a tajemství, že člověk nedokáže oteplování planety zastavit, protože jeho činnost není příčinou oteplování, je najednou venku. A tato pravda způsobuje mezi světovými elitami paniku. Naprostou paniku, jakou si ani nedokážete představit. Všímejte si, co se děje oko vás. Elon Musk vyvíjí soukromé rakety pro cesty na Mars, Jeff Bezos z Amazonu vyrábí rakety pro cesty na Mars, najednou se strhl doslova závod o to, kdo postaví větší a současně levnější raketu. Mnoho lidí si klepe na čelo a říkají si, proč vymýšlet něco, co už jednou bylo vymyšleno? Proč nepoužít staré rakety, které vyvinul Sovětský svaz a USA během Studené války? A proč soukromé společnosti a ne NASA nebo ne Roskosmos?

Změny klimatu probíhají rychle, moc rychle! Globalisty začala zachvacovat panika, na cestu k singularitě nemusí být dostatek času, proto se spěchá s cestou “nahoru”

Odpověď máte v mé první knize. Cesta pro bílé kolonizátory, tzv. “cesta nahoru” musí proběhnout rychle, musí být k dispozici mnoho raket, které musí být vícenásobně použitelné, protože počet lidí a objem nákladu pro kolonizaci cizích těles v planetární soustavě bude obrovský. Důvod, proč Elon Musk testuje rakety Falcon s přistávacími nožičkami, má svůj kritický význam a účel, bez něhož nebude možné proces exodu ze zemského povrchu na jiné planetární těleso manažovat. Rakety budou moci startovat několikrát za den, po přistání se pouze znovu naplní palivem, namontuje se na ně nový modul s novým nákladem a raketa znovu vynese na oběžnou dráhu další náklad, nebo další kolonizátory. To je ten pravý důvod, proč nelze používat staré původní americké a ruské rakety pro tyto účely, protože nikdy nebyly navrženy pro tyto účely, tedy masivního nasazení pro účely exodu ze zemského povrchu.

Podle profesora Koronovského probíhají klimatické změny moc rychle, rychleji, než se očekávalo.

Bílá rasa na povrchu planety Země při tak vysoké energetické aktivitě Slunce nepřežije. Existují pouze dvě rasy, které mají předpoklady pro přežití pod Sluncem s vysokou radiační aktivitou. Jsou to černoši a Arabové. Jejich nasunování do Evropy je komplexní plán na vytvoření křížence, mutanta, který vzejde z bílé (technogenní) a černo-arabské rasy (vitální) rasy. Koncept technogenní vs. vitální rasy pochází z principů genetiky a eugeniky. Když chcete, aby šlechtěná jabloň byla odolná proti plísním a škůdcům a nesla větší jablka, naroubujete na ní větve z plané jabloně. Smísením genů divoké plané jabloně a šlechtěné odrůdy jabloně vznikne odolný kmen, který nese méně jablek, ale ta jsou odolná proti škůdcům. Planá jabloň dodává vitální gen, šlechtěná jabloň dodává technogenní (kvalitativní) gen.

Když se kácí sad, není to kvůli dřevu ze stromů, ale kvůli roubování nové generace sadu

Globalizaci řídí sionisté, kteří rozumí naprosto dokonale eugenice, protože jejich vlastní rasa je nadřazena všem ostatním, podle Talmudu. Jenže nastal čas prořezání sadu, je čas naroubovat do genetických větví bílé šlechtěné technogenní rasy některé vitální kmeny. Ty budou mít za následek prudké snížení počtu bílých plodů (porodnost bílé rasy), ale koncovým produktem bude míšenec, odolnější otrok, který bude moci pracovat i pod Sluncem se silnou radiační aktivitou. Roubování genomu bílého muže a bílé ženy není proces nějakého blahorodí, ale kalkul a systém, jak udržet v provozu systém zotročených národů, které budou nadále pracovat pro světovou vládu NWO pod řízením Domu Sion. Vybrané bílé elity se tohoto roubování účastnit nebudou. Za odměnu od sionistů. Židé mají roubování své vlastní genové větve přísně zakázané v Talmudu. Většina bílých na cestě nahoru tak budou Židé, židé a jejich úslužníci (za odměnu), pokud nepočítáme bílé stavitele a inženýry pro výstavbu kolonizačních habitatů.

Tyto elity dostanou na výběr, ze 3 možností. První volbou bude exodus a cesta v roli kolonizátora na jiné planetární těleso, kde bude moci bílá technogenní rasa žít, nebo spíš přežívat, protože už dnes je jasné, že minimálně první dekády na cizím tělese budou v podzemí nebo v habitatech na povrchu, protože terraforming povrchu planety pro život a dýchání zabere desítky a desítky let. Druhou volbou bude cesta do podzemí na planetě Zemi. Bohaté elity si začaly budovat mohutné bunkry už před lety, po celém světě se objevují stavby zbohatlíků, kteří si staví hluboké bunkry, plně samostatné, s vlastními systémy pro udržení života v podzemí.

Některé z těchto elit ale mohou dostat časem nabídku na pozici kolonizátorů, na letenku pryč, takže najednou stavbu zastaví a ukončí ji. Třetí možností přežití je singularita. Tato volba je zatím nedostupná, protože chybí dostatečné zvládnutí výroby a použití kvantových počítačů, které jsou a budou nezbytné pro vybudování výkonných neurálních sítí v datovém prostoru, do kterého bude možné připojit vědomí člověka. Splynutí člověka a stroje zajistí lidskému vědomí nesmrtelnost.

Co nebude alespoň 1500 km severně od obratníku Raka, tak v Evropě nebude mít šanci na přežití. Elity jsou zděšeny a horečně prchají z jižních oblastí, prodávají nemovitosti a táhnou na sever

Pokud se podíváte na procesy, které probíhají v celé civilizaci, tak vidíte proces správce sadu, který se rozhodl naroubovat na stromy nové vitální kmenové řízky, které mají “obohatit” genofond sadu. Jediným obohacením však bude schopnost čelit vyšší sluneční radiaci poté, co se bílá rasa rozpustí v černo-arabském “řezu”. Výsledkem bude nová rasa, nová kultura, nový genofond, nové žebříčky hodnot, noví svatí, nové Bible, nové náboženství, nová pravidla, nová světová vláda, nová světová měna, elektřina se stane “ropou” tohoto nového světa a jedinec bude ovládán a kontrolován v drakonickém systému sociálního kreditu a miliard senzorů a kamer rozmístěných všude a na všem. Okolo roku 2060 bude hotovo, Slunce bude mít o celou polovinu vyšší energetickou aktivitu. Dnešní rovníkové oblasti planety Země se stanou radiačními no-go zónami, lidstvo bude žít pouze v oblasti vzdálené minimálně 1000, spíše 1500 km severně od obratníku raka a v minimálně stejné vzdálenosti ve směru na jih od obratníku kozoroha. Půjde ale o minimální vzdálenost přežití.

Obratník Raka.

Ve skutečnosti bude většina civilizace obývat prostory severní a jižní polokoule ve vzdálenosti 3000 km od svých obratníků v příslušném směru. Pokud mluvíme o Evropě, je to vzdálenost na úrovni pásu severních Čech, jižního Polska apod. Všechno, co bude jižněji, bude mít problémy s vysycháním řek, vodních zdrojů, vznikem polopouští a sprašových oblastí. Současné procesy globálního kompaktu jsou pouze záminkou pro urychlení roubování vitálů do bílého sadu.

Bílá rasa bez svazku “svatavy” (tzn. nežidovská část bílé populace bez ritu nebo jiné židozednářské přísahy a zasvěcení) má být “obětována” a geneticky naroubována na arabský a černý genom. Vznikne tím půlčík, napůl bílý, napůl černoch nebo Arab. Pokožka bude mít kvality vitálu, tzn. roubu (odolná kůže proti záření), mozek zhloupne, inteligence klesne, ale ne tak drasticky, aby půlčík nezvládl práci v montovnách. Raketu už ale nepostaví a ani nevymyslí. Dojde tím ke snížení latěk vzdělání, simplifikace již dnes probíhá ve školství.

Probíhá i podpora deviací bílého muže, LGBT, zženštilost, homoagenda, neplodnosti bílých žen, ztráta zájmu bílého muže o vnitřní kruh, o vlastní rodinu a její ochranu, neschopnost bílého muže chránit druhý kruh svého životního prostoru v místě bydliště a stejně tak neschopnost a neochota voličů volit pronárodní politiky, kteří by zastavili zániky národů a bílé rasy, vede postupně k tomu, že správce sadu nebude mít s roubováním vitálních kmenových řízků žádný problém.

Přeformátování Evropy a celé civilizace znamená, že dojde k opuštění liberalismu a dojde k nasunutí korporativismu, mocenského zřízení neofeudální podoby Nového světového řádu

Izrael nebude problém obětovat, stejně tak Jeruzalém. Leží příliš blízko obratníku Raka, ale zničení Izraele přinese celosvětovou vládu Domu Sion. Proč nezničit něco, co stejně bude zničeno Sluncem? Chápete ten kalkul sionistů? Proč nezničit něco, co nejde zachránit, ale vytřískat na tom lítost a hlavně vinu celého světa, protože po holokaustu 2.0 se uchopí sionisté světové vlády oficiálně. A je jedno, ve které zemi si zvolí své úřední formální místo, jestli to bude Vídeň, Paříž, Londýn, Ženeva nebo právě Praha. Protože ve chvíli, až USA zachvátí v následujících letech kolaps a rozvrat, OSN v New Yorku se začne poohlížet po novém sídle.

Sionisté si budou vybírat sídlo tam, kde budou moci vládnout bezpečně a z dosahu jak energetické aktivity naší hvězdy, tak i z dosahu nepřátel. Vláda mezi svými, nad jámou Mah’ralu? Formální sídlo světové vlády ale nebude hrát žádnou roli. Tu hlavní roli bude hrát Dům Sion, který bude ovládat celý svět, ale už ne na principech liberalismu, ale korporativismu. Veškerou moc světa budou držet banky, investiční trusty, hedgeové fondy, energetické firmy, farmaceutické konglomeráty a agrokulturní kolosy. Třeba takové, jakým je Agrofert. A jste doma a víte, proč Andrej Babiš je nedotknutelný.

Mapa sucha v ČR.

Ve světě, kde naše hvězda bude spalovat povrch planety, nebude už prostor pro politické strany. Ty postupně zaniknou a veškerou moc převezme světová vláda a jednotlivé státy se spojí do regionů, které budou řídit tzv. státní manažeři, později už nebudou “státní”, ale globální manažeři. Kdo vyrobí jídlo s omezeným objemem pitné vody? Kdo vyrobí elektřinu? Kdo vyrobí léky? Kdo bude kontrolovat lidi na monitorech, co dělají, co říkají a co si kupují? Společenský dozor v selhávající společnosti vlivem klimatických změn se stane nepostradatelným.

Digitální ekonomika a Průmyslová revoluce 4.0 spolu s autonomními systémy není pro pohodlí a blaho člověka, ale jako prostředek krizového managementu k zachování procesů řízení a příprava na to, co přijde v souvislosti se změnou klimatu

Tam, kde nepůjde poslat člověka, nastoupí robot. Když se moc vyjasní na nebi a bude vysoká radiace venku, na ulicích se budou pohybovat jen roboti a autonomní systémy, robotické stroje a samoříditelná auta. Snad si opravdu nemyslíte, že ty samo-stroje vyrábí k našemu pohodlí? Ne, je to proces nezbytnosti, příprava na to, co přijde za několik desítek let. Elektrická dodávka nebo dron vám přiveze nákup, aniž byste vylezli z bytu a vystavili se radiaci a UV záření.

Stejně tak se usiluje o prosazení digitální ekonomiky, práce z domova, nakupování z domova, volby a komunikace s úřady z domova. A proč? Znovu si myslíte, že kvůli vašemu pohodlí? Ne, je to příprava na budoucnost, na nezbytnost zajištění chodu režimu, procesů řízení a globalizace ve chvíli, kdy povrch planety už nebude bezpečný pro cestování a chození pod širým nebem. Vše tak bude muset být řízeno z domova a ovládáno a objednáváno na dálku. Dívejte se okolo sebe, znamení máte všude okolo, stačí se dívat.

To není štěrková silnice, to je koryto vyschlé řeky Rokytná v Němčicích u Ivančic, více v článku zde.

Postupně, pomalu a nenápadně mizí zimní měsíce, sníh, mizí voda z řek, vznikají sprašové oblasti, dokonce už i polopouště. Všechny civilizované země se otevírají černé a arabské migraci a nikdo z elit to ani na okamžik nechce zastavit. Překotná snaha o výrobu vícepoužitelných raket, zběsilý úprk za elektrifikací automobilismu a nasazení samoříditelných aut, snaha o digitalizaci ekonomiky, včetně digitalizace peněz. Všechno máte před sebou. Sad, stromy a zahradník roubuje svůj sad. Pánbůh s námi a se všemi národy bílého muže a bílé ženy!

Vážení přátelé a čtenáři, i přes tyto výše popsané chmurné souvislosti vám přeji krásný konec roku 2018 a Šťastný Nový rok, přestože toho štěstí budeme všichni potřebovat tolik, že si to ani neumíme představit. Doufám, že v uplynulém roce jsme vám přinesli zajímavé články, videa a pořady, a že i v příštím roce nám zachováte přízeň. Společně přinášíme světlo do temného informačního prostoru v České republice i na Slovensku. Bez vaší podpory by to možné nebylo! Děkuji vám všem za celou naši redakci.

Zdroj ukázky úvodního videa: Prima Zoom [1]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *