Mantra; asociálna spoločnosť v boji každého proti každému

Spotrebúvaj, spotrebúvaj, spotrebúvaj. Hajaj spotrebúvaj, búvaj. Spiaci disciplinovaní konzumenti a spotrebitelia. Pekne sa usmejme, lebo sme na kamere. Produkty marketingových firiem modelované do podoby fejzbukových profilov, a indoktrinované do akejsi vyselektovanej masy podľa vzoru všetkých v boji proti všetkým. Masová produkcia masových ľudí, výrobkov, a sebe-podobných vecí ako cez kopirák. Zmysel života stráca zmysel. Všetci za jedno v kriku si súperíme v boji každého  s každým iným.

Sociálne asociálno. Ak je spoločnosť založená na boji každého s každým a takto má fungovať je zo svojej podstaty popierajúca princíp sociálna. Je v každom prípade asociálna. Spoločnosť, ktorú navonok nemotivuje nič iné ako zisk a to, aby každý človek zarábal na každom inom človeku, aby politik cical z občana jeho daňami životnú silu ako krv, spoločnosť, ktorú nemotivuje nič iné ako honba cez mŕtvoly všetkého života k svojmu zisku, lebo jeden princíp je právo silnejšieho, ktoré garantuje, že ´sociálne´ slabší hynie jeho rukou a nič viac je spoločnosť, ktorej ideál nie je slobodný v širokom zmysle ako napĺňanie vôle slobody a uplatňovania si našich občianských práv.

Právom rozumiem garanciu. Právo, ktoré nič negarantuje nie je právom. Ak v SR má právo ochrany garantované iba zlodej, ktorý sedí v parlamente, alebo mafián, ktorý tuneluje eurofondy, tak človek, ktorý chce právo na prácu, strechu nad hlavou, a slušnú rodinu ´tradičnú´ je na smiech. Vyzerá dokonca ako ´ sociálne slabý,´ lebo niečo žiada ´právom´.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *